Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020

Τὸ ἔμβρυο ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς συλλήψεώς του εἶναι ἄνθρωπος καὶ ὄχι μιὰ ἄμορφη μάζα κυττάρων, ὅπως κοιμίζοντας τὴ συνείδησή τους ὑποστηρίζουν οἱ διάφορες φεμινίστριες καὶ οἱ ἐπίορκοι γιατροί.

ΣΧΟΛΙΟ: Η ἡ ἔκτρωση ΔΕΝ εἶναι ΜΟΝΟ φόνος ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΑΚΡΩΣ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΕΙΑΣ. ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ;


Πτώση Ὑπουργοῦ, κοινωνίας παράνοια…


Ἔφτασε μόνο μία ἀφίσα νὰ ἐπιφέρει γενικὴ ἀναστάτωση, νὰ συνταράξει συνειδήσεις, νὰ προκαλέσει μανιώδεις ἀντιδράσεις, νὰ ὁδηγήσει τὸν ἁρμόδιο Ὑπουργὸ σὲ πράξη ντροπῆς. Διότι, καταλύοντας κάθε ἔννοια δημοκρατίας, ὁ Ὑπουργὸς Ὑποδομῶν καὶ Μεταφορῶν κ. Κώστας Καραμανλῆς διέταξε νὰ ἀπομακρυνθεῖ αὐθημερὸν ἀπὸ τοὺς χώρους τῶν σταθμῶν τοῦ Μετρὸ ἀφίσα τοῦ κινήματος «Ἀφῆστε με νὰ ζήσω», ποὺ πληροφοροῦσε τὸν κόσμο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου στὰ διάφορα στάδια τῆς ζωῆς του. Ἀπίστευτο κατάντημα Ὑπουργοῦ, νὰ ἐπιβάλει λογοκρισία σὲ καιροὺς δημοκρατίας.

Ἡ ὅλη ὑπόθεση ἔγινε ἀφορμὴ πλήθους συζητήσεων καὶ ἀντιπαραθέσεων ἰδίως στὰ «μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης» (social media). Ὡς συνέπεια ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντιδράσεων ἦλθε ἡ εἰσβολὴ μελῶν τῆς ἀναρχικῆς ὁμάδας «Ρουβίκωνας» στὸ ἰατρεῖο μιᾶς γυναικολόγου, ὅπου ἐπέφεραν καταστροφές, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι ἀρνήθηκε νὰ κάνει ἄμβλωση σὲ ἀσθενή της. Ἐδῶ ἡ δημοκρατία καταλύθηκε ἀκόμη ἐμφαντικότερα.
Ὅμως ἀπὸ ὅλες τὶς ἀντιδράσεις περισσότερη θλίψη προκαλεῖ αὐτὴ τῆς ἱστοσελίδας «ELLINIKA HOAXES».
Τί εἶναι αὐτὴ ἡ ἱστοσελίδα; Τὰ «ellinikaho­axes.gr» εἶναι ἕνας ἱστότοπος ποὺ ἐλέγχει ἂν τὰ δημοσιεύματα στὸ ἑλληνικὸ διαδίκτυο εἶναι σωστὰ ἢ λανθασμένα. Ἡ λέξη hoaxes σημαίνει ἀπάτη.
Ἕνα λοιπὸν ἀπὸ τὰ μέλη αὐτοῦ τοῦ ἱστοχώρου, ὁ κ. Στάμος Ἀρχοντής, ἀνέλαβε νὰ ἀποδείξει ὅτι τὰ παρατιθέμενα στοιχεῖα στὴν ἀφίσα εἶναι παραπλανητικὰ καὶ παραποιοῦν τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα. Τὸ κίνημα «Ἀ­φῆστε με νὰ ζήσω» ἔδωσε τεκμηριωμένη ἀ­πάντηση στοὺς ἰσχυρισμούς του, καὶ ἐκεῖνος ἐπανῆλθε μὲ μετριότερη ἀνταπάντηση.

Ὅμως γιὰ νὰ γίνει ἀντιληπτὸ περὶ τίνος πρόκειται, θὰ παραθέσουμε μόνο ἕνα στοιχεῖο ἀπὸ τὰ διαμφισβητούμενα. Στὴν ἀφίσα γραφόταν πρῶτο-πρῶτο τὸ ἑξῆς: «Ἤξερες ὅτι στὸ ἀγέννητο παιδὶ ἀπὸ τὴν 18η ἡμέρα κτυπᾶ ἡ καρδιά του;»
Ποιὰ ἦταν ἡ κριτικὴ ποὺ ἄσκησε σὲ αὐτὸ ὁ κ. Ἀρχοντὴς τῶν Ἑλληνικῶν Hoaxes; Εἶπε: «Αὐτὸ ποὺ ἐντοπίζουμε λοιπὸν στὶς 22-28 ἡμέρες εἶναι “πρώιμη καρδιακὴ δραστηριότητα”».
Ναί, πρώιμη! Ἀλλὰ καρδιακή. Καὶ πόση σημασία ἔχει ἂν εἶναι ἡ 18η ἡμέρα ἢ τρεῖς μέρες ἀργότερα; Αὐτὰ σημαίνουν ὅτι τὸ ἔμβρυο εἶναι ἄνθρωπος! Καὶ τὰ Ἑλληνικὰ Hoaxes ἐν προκειμένῳ, χαρακτηρίζοντας ὡς παραπλανητικὸ τὸ στοιχεῖο, διαπράττουν τὰ ἴδια hoaxes, ἀπάτη! Ἀντὶ νὰ ἐπισημαίνουν ἀπάτη, ἀπατοῦν τὰ ἴδια.
Τὸ ἔμβρυο ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς συλλήψεώς του εἶναι ἄνθρωπος καὶ ὄχι μιὰ ἄμορφη μάζα κυττάρων, ὅπως κοιμίζοντας τὴ συνείδησή τους ὑποστηρίζουν οἱ διάφορες φεμινίστριες καὶ οἱ ἐπίορκοι γιατροί. Ἐπίορκοι, διότι ὅταν πῆραν τὸ πτυχίο τους ὁρκίσθηκαν μὲ τὸν ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη ὅτι δὲν θὰ προβαίνουν σὲ ἐκτρώσεις.
Διότι ἡ ἔκτρωση εἶναι φόνος καὶ οἱ στυγεροὶ συνεργοί – γιατροὶ καὶ γυναῖκες – διαπράττουν ἔγκλημα.
Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια. Καὶ δὲν ὑπάρχει παρὰ ἕνας μόνο δρόμος: Ἡ μετάνοια!

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”