Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είπε...«Όταν δε πάντες ομοίως πιστεύομεν, τότε ενότης εστίν», (Ερμηνεία στην προς Εφεσίους επιστολήν, PG 62,83)