Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

Σήμερα 13/08/2018 εορτάζουν: Απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ανακομιδή και Μετάθεση Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητή...

Απολυτίκιο της ημέρας

13 Αυγούστου 2018

Ἦχος βαρύς.

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

π. Θεόδωρος Ζήσης, Αυτές είναι οι τρεις εκκλησιολογικές εκτροπές.

"πως είναι δυνατόν να τους ονομάζουμε Εκκλησίες;"

Ήθελα λοιπόν και αυτόν τον Κανόνα να σας παρουσιάσω... 
τον Κανόνα Α’ του Μεγάλου Βασιλείου.
… Ο ΙΕ’ Κανών τον οποίον διαβάσαμε την προηγούμενη Κυριακή και σήμερα κάνει λόγο ότι όποιος Επίσκοπος κηρύσσει γυμνή τη κεφαλή αίρεση, αυτού μπορούμε να διακόπτουμε το μνημόσυνο. Ο Μέγας Βασίλειος εδώ, πολύ πιο νωρίς από τον ΙΕ’ Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου μας κάνει μία διάκριση την οποία μαθαίνουμε όλοι στις Θεολογικές Σχολές, ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνται με το Κανονικό Δίκαιο. Μας κάνει μία θαυμάσια διάκριση που είναι κλασσική: ποιες είναι οι εκκλησιολογικές εκτροπές. Δηλαδή, ποια εγκλήματα μέσα στην Εκκλησία παρατηρούνται. Και μας λέει τρία εγκλήματα εκκλησιολογικά που υπάρχουν, από τους Ιερείς, από τους Επισκόπους .
Ποια είναι λοιπόν αυτά; Δέστε τον Κανόνα Α’, είναι μία επιστολή που στέλνει στον Αμφιλόχιο Ικονίου. … στον 6ο στίχο.
«Ὅθεν, τὰς μὲν αἱρέσεις ὠνόμασαν, τὰ δὲ σχίσματα, τὰς δὲ παρασυναγωγάς.» Έχουμε λοιπόν εκκλησιολογικές εκτροπές, εκκλησιολογικές παραβάσεις τρεις: αίρεση, σχίσμα, παρασυναγωγή. Και μας εξηγεί τι είναι το καθένα.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Η Διακοπή του Μνημοσύνου του Επισκόπου – ΙΕ’ Κανόνας της Α&Β Συνόδου (2η ομιλία)

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Η Διακοπή του Μνημοσύνου του Επισκόπου – ΙΕ’ Κανόνας της Α&Β Συνόδου (2η ομιλία)

%ce%b9%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b1%cf%83
Η πρώτη ομιλία ΕΔΩ
– Ο ΙΕ’ Κανόνας
– Ο 31ος Αποστολικός Κανόνας (ΛΑ’)
– Ο Α’ Κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου
– Γέροντας Θεόκλητος Διονυσιάτης
– Συνέβησαν στην ψευδο-Σύνοδο της Κρήτης και θα πρέπει να μας ΕΞΟΡΓΙΣΟΥΝ
Την προηγούμενη Κυριακή αρχίσαμε να ασχολούμαστε με τον ΙΕ’ Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου και με το θέμα, το περιβόητο που μας προβληματίζει, το θέμα της διακοπής του μνημοσύνου των Επισκόπων, των οικουμενιστών, των αιρετικών Επισκόπων. Σας παρουσίασα πολύ σύντομα, σας διάβασα τον Κανόνα μόνο για να δείτε τι λέει ο Κανόνας και σας τον ερμήνευσα πολύ σύντομα. Δεν τον ανέλυσα ερμηνευτικά, θα τον αναλύσουμε σε δυο, τρία, τέσσερα μαθήματα …

π. Θεόδωρος Ζήσης, Ο Αποστολικός Κανών ΛΑ’.


Ο Αποστολικός Κανών ΛΑ’.
«Εἴ τις πρεσβύτερος, καταφρονήσας τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου, χωρὶς συναγάγῃ, καὶ θυσιαστήριον ἕτερον πήξῃ, μηδὲν κατεγνωκώς τοῦ ἐπισκόπου ἐν εὐσεβείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ, καθαιρείσθω, ὡς φίλαρχος· …»
Δες τε πάλι, είναι ακριβώς το ίδιο, πιο σύντομα. Λέει:
Όποιος Επίσκοπος καταφρονήσει τον Επίσκοπό του και «χωρὶς συναγάγῃ», και κάνει σύναξη ξεχωριστή .. δεν θέλω εγώ να ανήκω στον Μάξιμο, στον Παντελεήμονα και κάνω μία δική μου Εκκλησία .. «Εἴ τις πρεσβύτερος, καταφρονήσας τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου, χωρὶς συναγάγῃ, καὶ θυσιαστήριον ἕτερον πήξῃ» και κάνει άλλο θυσιαστήριο όπως έκαναν μερικοί από τους Παλαιοημερολογίτες. Έφυγαν από την Εκκλησία και έκαναν δικές τους Εκκλησίες, δικές τους Συνόδους. «καὶ θυσιαστήριον ἕτερον πήξῃ», άλλο θυσιαστήριο.
«… μηδὲν κατεγνωκώς τοῦ ἐπισκόπου ἐν εὐσεβείᾳ καὶ δικαιοσύνη …». Αυτό έχει σημασία, είναι η εξαίρεση. Δηλαδή, λέει εδώ ότι όποιος Επίσκοπος καταφρονήσει τον Επίσκοπό του και κάνει ξεχωριστά συναγωγή, χωρίς να κατηγορεί τον Επίσκοπό του για ευσέβεια και δικαιοσύνη, το ‘ευσέβεια’ είναι δόγμα. Δηλαδή αυτός που κατηγορεί τον Επίσκοπό του για ευσέβεια και δικαιοσύνη δεν θεωρείται ως φίλαρχος και δεν καθαιρείται.

Η σιωπή, ο λόγος και η ζωή των μοναχώνΗ σιωπή, ο λόγος και η ζωή των μοναχών

«Πλησίασαν κάποιοι τον αββά Φήλικα, έχοντας μαζί τους λαϊκούς. Και τον παρακάλεσαν να τους πη κάτι ωφέλιμο. Αλλά ο γέρων σιωπούσε. Αφού δε πολύ τον παρακάλεσαν, τους είπε: «Λόγο θέλετε ν’ ακούσετε;» Του απαντούν: «Ναι αββά». Είπε λοιπόν ο γέρων: «Τώρα πλέον δεν υπάρχει λόγος. Όταν ρωτούσαν οι αδελφοί τους Γέροντες και έκαναν ό,τι εκείνοι τους έλεγαν, ο Θεός έδινε την Χάρι, πώς να μιλήσουν. Τώρα όμως επειδή μεν ρωτούν, αλλά δεν κάνουν όσα ακούνε, ο Θεός πήρε την Χάρι του λόγου από τους γέροντες. Και δεν βρίσκουν τι να πουν, μια και δεν υπάρχει εκείνος όπου θα τα έκανε» Και ακούοντας αυτά οι αδελφοί στέναξαν και είπαν: «Προσευχήσου για μας Αββά» (Γεροντικό)

[ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (Συζήτησι με Ερημίτη για την «ευχή») Α.Ι.Β., Δ’ Έκδοσις, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΝ ΕΔΕΣΣΗΣ, Σελ. 17]

Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Σήμερα 12/08/2018 εορτάζουν

Απολυτίκιο της ημέρας

12 Αυγούστου 2018

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας πίστεως, τὴ συμφωνία, τὴν οἰκείωσιν, τῆς συγγενείας, δι' ἀγώνων ἱερῶν ἐλαμπρύνατε, θεομακάριστε Μάρτυς Ἀνίκητε, σὺν τῷ Φωτίῳ φωτὸς τῷ θεράποντι. Ἀλλὰ αἰτήσασθε, δοθήναι πταισμάτων ἄφεσιν, τοὶς μέλπουσιν ὑμῶν τὴν θείαν ἄθλησιν.

Μια οφειλόμενη απάντηση στους Αρχιερείς για την κατάλυση της ιδρυτικής πράξεως των Ησυχαστηρίων


MIA OΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ
Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Αγγελόγλου
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με στοιχεία: ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2018 (Νόμος 4559/2018, με τίτλο: «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»). Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο άρθρο μας, οι “άλλες” διατάξεις αφορούν τους Μουφτήδες, τον διορθόδοξο διάλογο και την κατάλυση της αυτοτέλειας και του αυτοδιοίκητου των Ιερών Ησυχαστηρίων. Ο νόμος, λοιπόν, πέρασε∙ και το θέμα είναι η ουσιαστική κατάλυση της ιδρυτικής πράξεως των Ησυχαστηρίων. 

Η Ιερά Σύνοδος παύει το αυτοδιοίκητο των Ιερών Ησυχαστηρίων!

isixastirio agiou porfyriouΤο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου στο Μήλεσι Αττικής
Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης

Εγκύκλιο σημείωμα προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τις Ιερές Μητροπόλεις και τις Συνοδικές Μονές, απέστειλε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, σχετικά με τις ειδικές τροποποιήσεις του νόμου 4559 / 2018 επί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. 590/1977).
Η Ιερά Σύνοδος διευκρινίζει πως πλέον και τα Ιερά Ησυχαστήρια θα τελούν υπό την εποπτεία και ουσιαστικό έλεγχο του Μητροπολίτη στον οποίο ανήκουν όπως και οι υπόλοιπες Ιερές Μονές των Μητροπόλεων.
Επίσης σύμφωνα με το εν λόγω νομοσχέδιο πλέον θα υπάρχει οικονομικός έλεγχος από τον οικείο Μητροπολίτη, ενώ κατά περιπτώσεις θα μπορούν να υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις.
Η Εκκλησία της Ελλάδος με την εγκύκλιο αν και προσπαθεί να καθησυχάσει τα Ιερά Ησυχαστήρια, φαίνεται ότι έτσι βάζει ένα τέλος στο αυτοδιοίκητο και στην ανεξάρτητη λειτουργία τους.
Πάντως παρόλο που η Ιερά Σύνοδος προσπαθεί να "χρυσώσει το χάπι" για τα ωφέλη της υπαγωγής στην νομοθεσία, αναμένονται αντιδράσεις και προσφυγές.

Οι δολοφονίες Ισαάκ - Σολωμού και το μήνυμα που στέλνουν 22 χρόνια μετά


Αποτέλεσμα εικόνας για δολοφονίες Ισαάκ - Σολωμού
ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
Οι δολοφονίες Ισαάκ - Σολωμού και το μήνυμα που στέλνουν 22 χρόνια μετά
Από τον Παναγιώτη Κωστόπουλο, Ιδιωτικό υπάλληλο, ιστορικό

Kάθε τέτοια περίοδο του Αυγούστου, παραμονές της εορτής της Θεοτόκου, δυσάρεστες μνήμες ανακαλούνται στο μυαλό μου. Μνήμες που στάζουν αίμα… Το 1996, όταν ο τουρκικός όχλος και Τούρκοι παραστρατιωτικοί δολοφονούσαν εν ψυχρώ τον Τάσο Ισαάκ και τον ξάδερφό του Σολωμό Σολωμού, ήμουν 17 χρόνων. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, όσα χρόνια κι αν περάσουν, τη στιγμή που έβλεπα αυτές τις δολοφονίες στην τηλεόραση. Τα ίδια δάκρυα στα μάτια τότε και τώρα... Με το εφηβικό μυαλό μου πίστευα ότι θα υπάρξει δικαίωση και πως οι δολοφόνοι θα πληρώσουν.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΩΣΤΑ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΩΣΤΑ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ

ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ

Η αποτείχισις μετά την ψευτοσύνοδο του κολυμβαρίου έγινε για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Όποιος από τους αποτειχισμένους λησμονεί ή αποπροσανατολίζεται απ’ αυτόν τον στόχο της αποτείχισις, σαφώς, είναι εκτός της εκκλησιαστικής πραγματικότητος αλλά και της δυνατότητας της σωτηρίας! Δεν κάναμε αποτείχιση για να χάσουμε την ψυχή μας αλλά για να αντιμετωπίσουμε την αίρεση του Οικουμενισμού. Αντιμετωπίζω την αίρεση δεν σημαίνει ότι κάνω αποτείχιση για την αποτείχιση αλλά κάνω αποτείχιση για να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις που, έστω, κάποιοι Ιεράρχες θα συγκαλέσουν  Σύνοδο για να καταδικάσουν τον οικουμενισμό και να αποκατασταθεί η Ορθοδοξία. Όταν ο τρόπος που κάνουμε αποτείχιση δεν είναι σύμφωνος με τα προηγούμενα παραδείγματα των αγίων πατέρων ή είναι σύμφωνος αλλά είναι αδιάκριτος, τότε προκαλεί την αποστροφή των υπολοίπων που παρακολουθούν τα γεγονότα και γίνεται ζημία, τέτοια ακριβώς, όπως εκείνη που κάνουν όσοι δεν αποτειχίστηκαν αγιοπατερικά! Τελικά μας ενδιαφέρει να φέρει αποτέλεσμα η αποτείχιση ή όχι;

Φώτης Κόντογλου: «Μονάχα στην Ελλάδα προσκυνιέται η Παναγία με τον πρεπούμενο τρόπο»!!!

Φώτης Κόντογλου: «Μονάχα στην Ελλάδα προσκυνιέται η Παναγία με τον πρεπούμενο τρόπο»!!!


Ο μεγάλος καλλιτέχνης, πεζογράφος, αγιογράφος, μα πάνω απ’ όλα πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός και καλός Έλλην Πατριώτης, σκιαγραφεί με τον χαρακτηριστικό του τρόπο τον ελληνικό Δεκαπενταύγουστο:
“Μονάχα στην Ελλάδα προσκυνιέται η Παναγία με τον πρεπούμενο τρόπο ήγουν με δάκρυα με πόνο και με ταπεινή αγάπη. Γιατί η Ελλάδα είναι τόπος πονεμένος, χαροκαμένος, βασανισμένος από κάθε λογής βάσανο. Κι’ από τούτη την αιτία το έθνος μας στα σκληρά τα χρόνια βρίσκει παρηγοριά και στήριγμα στα αγιασμένα μυστήρια της ορθόδοξης θρησκείας μας, και παραπάνω από όλα στο Σταυρωμένο το Χριστό και στη χαροκαμένη μητέρα του, που πέρασε την καρδιά της σπαθί δίκοπο.

Ο π. ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ» ΨΕΥΔΑΔΕΛΦΟΙ

Αποτέλεσμα εικόνας για π. Μαξιμος Καραβας
Ο π. ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ» ΨΕΥΔΑΔΕΛΦΟΙ

«Ώστε ο δοκών εστάναι βλεπέτω μη πέση» (Α΄Κορ. 10,12)

                Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
                Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Αδάμ  μετά από τη γεύση του απαγορευμένου καρπού μετέθεσε την ευθύνη της πράξης του στην Εύα και μαζί στον ίδιο τον Θεό! «Κα επεν  δάμ·  γυνήν δωκαςμετ᾿ μοατη μοι δωκεν π το ξύλουκα φαγον» (Γεν. 3,12). Δηλαδή«Ο Αδάμ έσπευσε ναδικαιολογηθή και είπε· “αυτή η γυναίκατην οποίαν συ μου έδωκες ως σύντροφον και βοηθόν μου, αυτή μου έδωσε από τον καρπόν του απηγορευμένου δένδρου και έφαγον”». Ας έχουμε στο εξής κατά νουν αυτή τη μεταπτωτική  τάση του ανθρώπου, να μεταθέτει δηλαδή την ευθύνη σε άλλον άνθρωπο και ταυτόχρονα στον ίδιο τον Θεό, κι έτσι ας προσεγγίσουμε αλλά κι ας αντιμετωπίσουμε την ψευδή κατηγορία ότι κάποιοι Χριστιανοί  με τις «επιφανειακές διαμαρτυρίες» αλλά και τις «ψευδαισθητικές ομολογίες» τους παγιώνουν α) την Παναίρεση του Οικουμενισμού και β) την παθητικότητα των πιστών (του πιστού λαού που βλέπει «την έλλειψη συνέπειας έργων και λόγων και παραιτείται» [1]).

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

Άγιος Μάξιμος ο Γραικός : Λόγος ΙΘ΄ – Προς όσους επιδίδονται στα φοβερά αμαρτήματα των Σοδόμων, τα οδηγούντα στον όλεθρο και την αιώνια κόλαση

Agios Maximos o Graikos 93
Άγιος Μάξιμος ο Γραικός 
Λόγος ΙΘ΄ – Προς όσους επιδίδονται στα φοβερά αμαρτήματα των Σοδόμων, τα οδηγούντα στον όλεθρο και την αιώνια κόλαση
 «Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσις δε αγαθή πάσι τοίς ποιούσιν αυτήν»[1], λέγει ο θείος ψαλμωδός. Και ποιός είναι αυτός πού οδηγείται από τον φόβο του Κυρίου, διδάσκει ο ίδιος ο ψαλμωδός λέγοντας σε άλλο χωρίο: «Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον, εν ταίς εντολαίς αυτού θελήσει σφόδρα»[2], δηλαδή θα τις αγαπήσει, θα κατευθύνει με ζήλο την ζωή του σύμφωνα με αυτές και θα διδάσκεται από αυτές, όπως πάλι λέγει ο ίδιος: «Ως ηγάπησα τον νόμον σου, Κύριε· όλην την ημέραν μελέτη μου εστιν»[3]. Και αλλού πάλι λέγει: «Ως γλυκέα τώ λάρυγγί μου τα λόγιά σου, υπέρ μέλι τώ στόματί μου»[4].

Έχουν αγαθό νου αυτοί πού έχουν οδηγό τους τον φόβο του Κυρίου, δηλαδή εκτελούν έμπρακτα τις άγιες εντολές Του. Αντιθέτως, όσοι τις παραβαίνουν δεν έχουν αγαθό νού, αλλά μεγάλη ανοησία, και επιφέρουν στον εαυτό τους αιώνιο όλεθρο, όπως λέγει ο ίδιος προφήτης: «Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν»[5]. Επίσης λέγει: «Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών»[6].
Αν όμως ο Θεός εξουδενώνει τους αποστατούντας από «τών δικαιωμάτων του», τότε είναι φανερό ότι θα καταλήξουν στην αιωνία καταστροφή. Και ποιοί είναι αυτοί πού θα χαθούν περισσότερο από όλους, αν όχι όσοι με την μεγάλη τους ανοησία νομίζουν ότι δεν θα καταδικαστούν οι άνομοι το ίδιο όπως και οι παλαιότεροι ασεβείς, οι κάτοικοι των Σοδόμων, τους οποίους η κρίση του Θεού κατέστρεψε μαζί με τις πόλεις τους διά πυρός και σιδήρου[7]; Αυτούς έχει κάνει παράδειγμα για όσους θα θελήσουν αργότερα να δείξουν ασέβεια, όπως αυτοί, στους οποίους αναφέρεται ο απόστολος Πέτρος στην Β΄ Επιστολή του[8].

Προπαγανδίζει τήν ὁμοφυλοφιλία ὁ π. Βασίλειος Θερμός;

Προπαγανδίζει τήν ὁμοφυλοφιλία ὁ π. Βασίλειος Θερμός;


Σελ. 51: «…ὁ γονέας δέν θά δεῖ τό παιδί του ὡς διεφθαρμένο, ὁ ποιμένας δέν θά πασχίζει νά διορθώσει τόν σεξουαλικό προσανατολισμό μέ νηστεῖες καί μετάνοιες. Καί φυσικά δέν θά ἀπειλεῖ μέ κόλαση…» (π. Βασίλειος Θερμός)
Τοῦ π. Βασιλείου Κοκολάκη
Ἄλλο ἕνα βιβλίο τοῦ π. Βασιλείου Θερμοῦ κυκλοφόρησε, «Σεξουαλικός προσανατολισμός καί ταυτότητα φύλου. Οι απαντήσεις ...και οι άνθρωποι», τό ὁποῖο ἀπαιτοῦσε ὀφειλόμενη κριτική, τήν ὁποία καί πραγματοποίησα, ἀφοῦ πρῶτα μελέτησα ἐπισταμένως τά ὅσα γράφει. Πρίν τήν ἀνάγνωση ὅμως τῆς κριτικῆς, θέτω κάποιες προϋποθέσεις: Ἄν κάποιος νομίσει πώς εἶμαι προκατειλημμένος, ἄς μήν εἶναι τουλάχιστον καί ἐκεῖνος μέ μένα. Δέν ἔχω κάτι προσωπικό μέ τόν συγγραφέα, ἁπλῶς ἀντικειμενικά κριτικάρω τά ὅσα γράφει.

"Μπλόκο" Ιερώνυμου στη συμμετοχή των ιεραρχών των Νέων Χωρών στη Σύναξη στο Φανάρι

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: "Μπλόκο" Ιερώνυμου στη συμμετοχή των ιεραρχών των Νέων Χωρών στη Σύναξη στο Φανάρι

https://paterikiparadosi.blogspot.com/2018/08/blog-post_9.html#more

Κείμενο: Ανδρέας ΛουδάροςΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ | ORTHODOXIA.INFO Στην επόμενη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να τεθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο το ερώτημα για το κατά πόσον πρέπει να συμμετέχουν στις Συνάξεις της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, οι μητροπολίτες των Νέων Χωρών.
Τρία χρόνια μετά την πρώτη Σύναξη της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία
συμμετείχαν όλοι οι μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος που διαποιμένουν περιοχές των Νέων Χωρών, εκτός του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ο οποίος είχε επικαλεστεί λόγους υγείας, το Φανάρι απέστειλε προσκλήσεις για την νέα Σύναξη η οποία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του ερχόμενου Σεπτεμβρίου.

"Κι όμως, το μοναστήρι «τους», δεν φοβάται την αίρεση και επιστρέφει πλαγίως προς αυτήν"

ΣΧΟΛΙΟ: 

Κ. Παναγιώτη,

Αν πράγματι φοβάστε την αίρεση... έχετε και τούτο κατά νου: "μήπως ἀπολέσεις τὸν στέφανο ποὺ ἑτοιμάστηκε γιὰ σένα" (Στάρετς Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα)

Μετά φόβου

Δημήτριος Εμμανουήλ
                                                               

Κι όμως, το μοναστήρι «τους», δεν φοβάται την αίρεση και επιστρέφει πλαγίως προς αυτήν

ΠΗΓΗ:https://paterikiparadosi.blogspot.com/2018/08/blog-post_10.html#more


  Στάρετς Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα Νὰ μὴ φοβῆσαι τὶς θλίψεις, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φοβῆσαι τὴν ὀλέθριον αἵρεσιν, διότι αὐτὴ εἶναι ποὺ μᾶς γυμνώνει ἀπὸ τὴν Θεία Χάρη καὶ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστόν!

«Νὰ φοβῆσαι τὸν Κύριον, παιδί μου. Νὰ φοβῆσαι μήπως ἀπολέσεις τὸν στέφανο ποὺ ἑτοιμάστηκε γιὰ σένα. Νὰ φοβῆσαι μὴν ἀποβληθεῖς παρὰ τοῦ Κυρίου εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον καὶ τὴν αἰώνιαν κόλασιν. Στέκε ἀνδρείως εἰς τὴν πίστιν καὶ ἐὰν εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ὑπομένεις διωγμοὺς καὶ ἄλλες θλίψεις, διότι ὁ Κύριος θὰ εἶναι μαζί σου καὶ οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες καὶ Ὁμολογητὲς θὰ βλέπουν μὲ χαρὰ τοὺς ἀγῶνες σου. Ὅμως ἀλλοίμονον στοὺς μοναχοὺς σ' αὐτὲς τὶς ἡμέρες ποὺ θὰ εἶναι δεμένοι μὲ ὑπάρχοντα καὶ πλούτη, οἱ ὁποῖοι ἕνεκα τῆς ''ἀγάπης'' καὶ τῆς ''εἰρήνης''θὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ὑποταχθοῦν στοὺς αἱρετικούς. Αὐτοὶ θὰ ἀποκοιμίζουν τὴ συνείδησή τους μὲ τὸ νὰ λένε... «Ἐμεῖς συντηροῦμε καὶ σώζουμε τὸ μοναστήρι καὶ ὁ Κύριος θὰ μᾶς συγχωρέσει». Οἱ ταλαίπωροι καὶ τυφλοί, δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι διὰ μέσου της αἱρέσεως οἱ δαίμονες θὰ εἰσέρχονται στὸ μοναστήρι, τὸ ὁποῖον δὲν θὰ εἶναι τότε πλέον ἕνα ἅγιο μοναστήρι, ἀλλὰ γυμνοὶ τοῖχοι ἀπὸ ὅπου ἡ χάρις θὰ ἀποχωρεῖ»... «Ὁ Θεὸς ὁπωσδήποτε εἶναι ἰσχυρότερος ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς καὶ ποτὲ δὲν θὰ ἐγκαταλείψει τοὺς ὑπηρέτας του. Ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ θὰ εὑρίσκονται ἕως τέλους τοῦ αἰῶνος τούτου, μόνο ποὺ θὰ προτιμοῦν νὰ ζοῦν σὲ ἀπομακρυσμένους καὶ ἐρημικοὺς τόπους. Νὰ μὴ φοβῆσαι τὶς θλίψεις, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φοβῆσαι τὴν ὀλέθριον αἵρεσιν, διότι αὐτὴ εἶναι ποὺ μᾶς γυμνώνει ἀπὸ τὴν Θεία Χάρη καὶ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστόν».

"Παρά τις ύβρεις επιμένουμε αγιοπατερικά!"

Παρά τις ύβρεις επιμένουμε αγιοπατερικά!

https://paterikiparadosi.blogspot.com/2018/08/blog-post_65.html

Οἱ θιασῶτες τῆς διαμαρτυρίας, τοῦ δυνητισμοῦ καὶ τῆς κακῆς “Οἰκονομίας”
«ξέχασαν» τὸν Ἰωσὴφ Βρυέννιο

Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου

Εἶναι πιὰ ἡλίου φαεινότερον, ὅτι οἱ θιασῶτες τῆς διαμαρτυρίας, τοῦ δυνητισμοῦ καὶ τῆς κακῶς ἐφαρμοσμένης καὶ παρανοημένης «Οἰκονομίας» δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ ἀπορροφοῦν τὶς ἀντιδράσεις τοῦ ποιμνίου καὶ νὰ ἐπιτρέπουν στὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νὰ παγιωθεῖ. Τὸ μάταιο κάθε καταγγελίας τους ἄνευ ἀντικρύσματος, τὸ ἀτελέσφορο τῶν ἐπιφανειακῶν διαμαρτυριῶν τους ἄνευ τῆς πρακτικῆς συνέπειας καὶ ἡ συντήρηση μίας ψευδαισθητικῆς ὁμολογίας ἄνευ μαρτυρίου παγιώνουν ὄχι μόνο τὴν Παναίρεση ἀλλὰ καὶ τὴν παθητικότητα τῶν πιστῶν ποὺ βλέπει τὴν ἔλλειψη συνέπειας ἔργων καὶ λόγων καὶ παραιτεῖται.