Δευτέρα 2 Μαΐου 2022

ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΕΚΛΙΝΑΝ ΕΙΣ ΑΙΡΕΣΗ;

 


ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΕΚΛΙΝΑΝ ΕΙΣ ΑΙΡΕΣΗ;

ΘΕΜΑ: ΔΩΡΕΑ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ)

«Πάντες ξέκλιναν, μα χρειώθησαν, οκ στι ποιν γαθόν, οκ στιν ως νός». (Ψαλμ. 52, 4)

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός Ανέστη.

Τολμούμε για μία ακόμη φορά να γράψουμε ολίγες γραμμές προς φωτισμό των πιστών αδελφών μας που δυστυχώς τυφλώθηκαν από τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα και πλέον οδηγούνται (στον γκρεμό των μεταμοσχεύσεων)  από τυφλούς Αρχιερείς των οποίων η τύφλωση οφείλετε στην τυφλή εμπιστοσύνη που έδειξαν σ’ έναν πνευματικά διεστραμμένο άνδρα ερχόμενο εξ Αμερικής…

Δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια ο άνδρας αυτός ως άλλος προδότης -όμοιος του Ιούδα - οδήγησε μέσα από μυστικά περάσματα, δήθεν θεολογικά, τους οπλισμένους με μαχαίρια χειρουργικά επιστήμονες, στον τόπο όπου το Σώμα των Πιστών συνάζεται για να προσευχηθεί και να λατρεύσει αξίως τον Αναστημένο Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος αυτός κατόρθωσε να αποκοιμίσει τους πλησίον του Χριστού μαθητάς και να παρασύρει αυτούς οπίσω του! Δυστυχώς όλοι οι ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος (αλλά και της Κύπρου) έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην αιρετική περί «ΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΗ» θεωρία αυτού, και φτάσαμε στο σημείο, άνθρωποι ασθενείς - δήθεν «εγκεφαλικά νεκροί» - άνθρωποι βαπτισμένοι και ντυμένοι τον Ιησού Χριστό να παραδίδονται προς σφαγή με ευχές  «Ορθοδόξων» Αρχιερέων. «Ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθης, Χριστέ Βασιλεύ, και ως αμνός άκακος προσηλώθης τω σταυρώ υπό των παρανόμων ανδρών διά τας αμαρτίας ημών φιλάνθρωπε» ( Ιδιόμελο Μ. Παρασκευής).

Αλήθεια, ποιος είναι εκείνος που αγνοεί το νόημα του ψαλμικού στίχου: «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε»; Ποιος είναι αυτός που αγνοεί ότι «Ως Χριστιανοί, όλοι δεχτήκαμε σε κάποια στιγμή της ζωής μας τη μεγάλη ευλογία του Θεού, να βαπτισθούμε και να γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού. Να ενωθούμε μαζί Του, να Τον ντυθούμε»; [1].

Αγαπητοί, εδώ και καιρό ο πονηρός έχει ανοίξει έναν οικουμενικό διάλογο με θέμα:  «Σώμα και ταυτότητα». Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως το καινό δόγμα των μεταμοσχεύσεων αποτελεί μία ακόμη επίθεση του πονηρού Διαβόλου και των οργάνων του α) εναντίον του Λόγου του Θεού που από την αρχή μας είπε: «γ ε κα ες γν πελεύσ» (Γεν. 3,19), ότι δηλαδή είμαστε από χώμα και ότι το σώμα μας θα πρέπει να το παραδίδουμε (μετά θάνατον) στο χώμα για να γίνει πάλι χώμα. Και β) εναντίον του Πιστεύω της Εκκλησίας του Χριστού, εναντίον του δόγματος περί την κοινή ανάσταση των νεκρών. «Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών (σωμάτων) και ζωήν του μέλλοντος αιώνος».

Οι αιρετικοί, η Αγία Γραφή και ο Μεσογαίας Νικόλαος

Αγαπητοί, ο ιερός Χρυσόστομος τονίζει πως πάγια τακτική των αιρετικών είναι η διαστροφή του νοήματος χωρίων της Αγίας Γραφής. Διαβάζουμε σχετικά: «Θεμελιώδης πρακτική των διαφόρων χριστιανικών αιρέσεων αποτελεί η διαστροφή του νοήματος των αγιογραφικών χωρίων και η κατανόησή τους εκτός των συμφραζομένων και της ευρύτερης νοηματικής τους συνάφειας. Τέτοιου είδους πρακτικές τις συνδυάζουν με την μόνιμη επωδό, ότι οι ισχυρισμοί τους είναι η άποψη της Αγ. Γραφής… Καθώς απουσιάζουν απ’ αυτούς οι πνευματικές προϋποθέσεις ορθής ερμηνείας, οι διάφοροι αιρετικοί παρουσιάζουν ως διδασκαλία της Αγ. Γραφής «τη των οικίων λογισμών ασθενεία» (PG 59, 146). » [2].

 

Ο επίσκοπος Μεσογαίας και Λαυρεωτικής είπε:

Α΄. «Εγώ θα ‘θελα πάρα πολύ αντί να  με κατεβάζουν ακέραιο στον τάφο» (Νικόλαος Μεσογαίας)

Αλήθεια, όταν ο Λόγος του Θεού ορίζει: «γ ε κα ες γν πελεύσ», πώς είναι δυνατόν (γυμνή τη κεφαλή) ιεράρχης της Εκκλησίας μας να λέγει πως «Εγώ θα ‘θελα πάρα πολύ αντί να  με κατεβάζουν ακέραιο στον τάφο, που θα έχει ήδη αρχίσει η αποσύνθεση, να μπορούσα να έδινα όργανα, να ζήσουν κι άλλοι άνθρωποι πριν φύγω από τους «τροχούς», ακριβώς την τελευταία στιγμή…»; [3]

Αλήθεια γνωρίζει ο εν λόγω επίσκοπος τι ακριβώς ήταν αυτό που «ώθησεν από της πρώτης ημέρας τους χριστιανούς… μετά πάσης τιμής (όπως) καταθέτωσι το σώμα εις την γην πλήρες και εν τη ολοκληρία του»; [4].

Β΄. «Εγώ θα ‘θελα πάρα πολύ αντί να  με κατεβάζουν ακέραιο στον τάφο, που θα έχει ήδη αρχίσει η αποσύνθεση» (Νικόλαος Μεσογαίας).

Αλήθεια, για ποια «αποσύνθεση» ομιλεί ο εν ενεργεία Μητροπολίτης Μεσογαίας; Δεν γνωρίζει τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ότι δηλαδή, «το σώμα ναός του Θεού εστι και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν αυτώ, μετά δε θάνατον προώρισται να εγερθή και αύθις ένδοξον και απηφθαρτισμένον προς λαμπροτέραν ανανέωσιν της μετά ψυχής συζυγίας»!

Και επιπλέον, ότι αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος που «ώθησεν από της πρώτης ημέρας τους χριστιανούς, όπως ου μόνον μη παραδίδωσιν εις την τέφραν τους νεκρούς των κατά το παράδειγμα των Ρωμαίων και των άλλων ειδωλολατρών, αλλά και μετά πάσης τιμής καταθέτωσι το σώμα εις την γην πλήρες και εν τη ολοκληρία του. Εθεωρείτο δε τούτο καθήκον υπέρτατον…»; [5].

Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να λέγει άλλα αντί άλλων προς τον λαό του Θεού, να κηρύττει δηλαδή έτερον ευαγγέλιον εν σχέσει με τη φροντίδα των σωμάτων των κεκοιμημένων αδελφών μας; Αντιλαμβάνεται ο επίσκοπος τούτος το βάθος, το πλάτος και το ύψος του Μυστηρίου του Χρίσματος; Αντιλαμβάνεται το βάθος της πτώσης του καθώς και το πλάτος της Πνευματομαχίας του;

Αδελφοί, ας ανοίξουμε στο σημείο αυτό το αυτί της καρδίας για να ακούσουμε τι σχετικό έχει να μας πει ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος [6]: «Η θεολογία της ύλης είναι σπουδαιότατη. Σπουδαιότατη, και δεν είναι απόβλητη.» (1:12:05).«Παιδί μου, το σώμα σου είναι Ναός του Αγίου Πνεύματος» (1:52:16). «Το σώμα μας, ποιος σας είπε ότι είναι δικό μας; Μας εδόθη, αλλά ως ναός του Αγίου Πνεύματος… Όχι αγαπητοί μου, δεν έχουμε δικαιώματα επί της υπάρξεώς μας, δεν έχουμε. Ναι, ας αλλάξουμε αντίληψη περί ελευθερίας. Θέλετε να σας το αποδείξω αυτό, εννοείται Αγιογραφικά; Όταν σταθείς και πεις: Δεν θέλω να πάω στη Κόλαση! Έχεις το δικαίωμα να το πεις; Όταν πεις: Δεν θέλω να αναστηθώ! Έχεις το δικαίωμα να το πεις; Δεν έχεις το δικαίωμα.» (1:55:31).  «(Το Χρίσμα) είναι πνευματικό φυλακτήριον του σώματος. Και είναι Σωτήριον της Ψυχής. Έρχεται (το Άγιον Πνεύμα) να φυλάξει πνευματικά το σώμα μας και να δώσει τη σωτηρία στη ψυχή σου» (1:56:27). «Ποτέ δεν χωρίζεται το πνεύμα του Θεού απ’ το ανθρώπινο σώμα. Ποτέ! Γι’ αυτό θαυματουργούν τα λείψανα των Αγίων.» (1:59:25). «Το Πνεύμα το Άγιον διασώζει ολόκληρον τον άνθρωπο» (2:00:07).

                                                                                                                                   Γ΄. «Εγώ θα ‘θελα πάρα πολύ… να μπορούσα να έδινα όργανα» (Νικόλαος Μεσογαίας)  

Ίσως ορισμένοι αναγνώστες να έχουν εμπειρία από φροντίδα νεκρού αδελφού από τον οποίο αφαίρεσαν ένα ή περισσότερα όργανα, π.χ. μάτια. Χωρίς να αγνοούμε ότι η ονομαζόμενη «δωρεά οργάνων» ή αλλιώς «δωρεά οργάνων και ιστών» δεν περιορίζεται σε ένα ή δύο όργανα του σώματος αλλά ορίζεται ως ΔΩΡΕΑ ΣΩΜΑΤΟΣ, δηλαδή ολοκλήρου του σώματος (τα οστά για παράδειγμα είναι «ιστός», όπως και το αίμα. Τα μεν σκληρός ιστός, το δε χαλαρός), βαθαίνουμε τον εν Χριστώ προβληματισμό μας καταθέτοντας ολίγα ακόμα αγιογραφικά - υμνολογικά στοιχεία που αφορούν την διακόσμηση του νεκρού σώματος μέσα στον ορθόδοξο Χριστιανισμό.

Αδελφοί,  είναι  γνωστό ότι την «διακόσμησιν του νεκρού» αποτελούν:  Η «κλείσις των οφθαλμών», η «περίκλεισις του στόματος», η «περιστολή των χειρών», η «περίδεσις των ποδών», η «εξάπλωσις επί της κλίνης», η «λούσις του σώματος» και η «μύρωσις δι’ αρωμάτων», η «καινή και καθάριος περιβολή», οι «λαμπάδες περί την νεκρικήν κλίνη», τα «προεξόδια άσματα» και οι «προσευχαί» [7].

Ορθόδοξε Χριστιανέ αδελφέ, αν συναινείς στην δωρεά οργάνων και πρόκειται να υπογράψεις - παραδώσεις λίγα ή πολλά όργανα άλλων, δηλαδή συγγενών σου υπέρ μεταμόσχευσης ή αν σκέπτεσαι να δηλωθείς ως εθελοντής δωρητής οργάνων (δηλαδή να δωρίσεις ολόκληρο το σώμα σου), στάσου ένα λεπτό και σκέψου! Πού τα μάτια (για να τα κλείσεις ή να σου τα κλείσουν), πού το στόμα, πού τα πόδια, πού το σώμα για να απλωθεί στην κλίνη, ποιο σώμα θα λούσεις, θα μυρώσεις και θα ντύσεις (με ολοκαίνουργια και καθαρά ρούχα); Ενώπιον ποιου θα ψάλλεις άσματα και ενώπιον ποιου θα ψάλλουν οι άλλοι άσματα;

Ορθόδοξε Χριστιανέ αδελφέ, αν έχει ακούσει απόψεις του τύπου: «Γιατί να χαθούν τα όργανα ενός τέτοιου ασθενή και να τα φάνε τα σκουλήκια» και για τον λόγο αυτό αποστρέφεσαι το χώμα! άκουσε την ακόλουθη ασματική αποστροφή του ρήτορα Επιφανίου (προς τον Ιωσήφ τον από Αριμαθείας που προΐστατο της ολόσωμης ταφής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού) και διδάξου τα ορθά και Ορθόδοξα: «Άρα γαρ, άρα, ειπέ μοι, ω Ιωσήφ, και προς ανατολάς καταθάπτεις νεκρόν την ανατολήν των ανατολών; Άρα δε και τοις σοις δακτύλοις νεκροπρεπώς Ιησού κατακλείεις τα όμματα του τω αχράντω δακτύλω του τυφλού ανοίξαντος όμμα; Άρα δε και το στόμα περικλείεις του το μογιλάλου ανοίξαντος στόμα; Άρα δε και χείρας περιστέλλεις του εκτείναντος τας ξηρανθείσας χείρας; Ή και τους πόδας νεκροπρεπώς καταδεσμείς του το βαδίζειν δόντος τοις ακινήτοις ποσίν; Άρα και επί κλίνης αίρεις τον τω παραλύτω κελεύσαντα, άρον σου τον κράββατον και περιπάτει; Άρα δε και μύρα κενοίς των ουρανίω μύρω τα εαυτού κενώσαντι και κόσμον αγιάσαντι;… Άρα δε και ύδατι καταπλύνεις σώμα Θεού της πάντας εκπλύναντος και την κάθαρσιν δόντος; Ποίας δε άρα και λαμπάδας επανάψεις τω φωτί τω αληθινώ;… Ποίας δε και άδεις επιταφίους ωδάς τω ασιγήτως αινουμένω υπό πάσης ουρανίου στρατιάς;» [8].

Να θυμίσουμε τέλος και τον παρήγορο λόγο του Θεού προς τον πατριάρχη Ιακώβ προκειμένου να πείσει αυτόν να ταξιδεύσει στην Αίγυπτο. Έναν λόγο που του προαναγγέλλει μεν τον θάνατό του, αλλά και την μεγάλη ευτυχία να του κλείσει τα μάτια ο Ιωσήφ,  «ο περιπόθητος των γηρατείων υιός του». Προλέγει λοιπόν στον Ιακώβ ότι ο υιός του «επιβάλει τας χείρας αυτού επί τους οφθαλμούς αυτού» (Γεν. 46,4).

Αγαπητοί, γράψαμε εξ αρχής ότι η τύφλωση των αρχιερέων μας που δεν αποτρέπουν τους πιστούς από το να προσφέρουν τμήματα του σώματός τους προς μεταμόσχευση σε άλλο σώμα, οφείλεται στην τυφλή εμπιστοσύνη που έδειξαν σ’ έναν πνευματικά διεστραμμένο άνδρα ερχόμενο εξ Αμερικής (αιρετικό - χριστιανομάχο).

Αλήθεια, είναι η πρώτη φορά που πλήθος ιεραρχών παρασύρονται από γνωστικούς ανθρώπους; Ανθρώπους από τους οποίους το Άγιον Πνεύμα έχει δραπετεύσει; Ή μήπως η τελευταία;

(Συνεχίζεται)

 

Δημήτριος Β. Εμμανουήλ, Ιεροψάλτης

Πτολεμαΐδα 2 Μαΐου 2022

……………………………………………………………………………………..

[1] «Εκκλησία και Βάπτισμα»:  https://www.impantokratoros.gr/00F966E2.el.aspx

[2] «Οι αιρετικοί και η Αγία Γραφή κατά τον άγ. Ιωάννη τον Χρυσόστομο»:https://www.oodegr.com/oode/grafi/xrysost_grafi_1.htm

[3] «Η στάση της Εκκλησίας για την δωρεά οργάνων»: https://www.youtube.com/watch?v=kgK7WNpa5So&feature=emb_logo&ab_channel=%CE%94%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%91%CF%81%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82

[4] «Η ΦΡΟΝΤΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΩ», Κωνσταντίνος Καλλίνικος Πρωτοπρεσβύτερος, Εκδόσεις Μυγδονία (Α΄ έκδοση 1999), Σελ. 13

[5] βλ. παραπομπή Νο 4.

[6] «Τι μας δίνει το Άγιο Χρίσμα μετά το Άγιο Βάπτισμά μας;»: https://www.youtube.com/watch?v=X7IwKgkOaUg

 

[7] βλ. παραπομπή Νο 4 (σελ.17).

[8] βλ. παραπομπή Νο 4 (σελ. 15-16).