Τετάρτη 12 Μαΐου 2021

Δήλωση – Υπενθύμιση

Δήλωση – Υπενθύμιση

Αρ. πρωτ.: Φ.8/51/10-5-2021

ΠΡΟΣ
21Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Σχετικά με τους διανεμόμενους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους (self-test) σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707/ΦΕΚ 1825 Β΄/5-5-2021, στη συνεχή επανάληψή τους μελέτες αναφέρουν ότι προκαλούν σοβαρές παρενέργειες, ακόμη και θανατηφόρες, λόγω περιεχόμενης τοξικής απαγορευμένης ουσίας, και η αξιοπιστία τους είναι περίπου στο 22% χωρίς να ανιχνεύουν μόνο τον covid19 ιό.

Επιπλέον, οι αμετάφραστες πρωτότυπες οδηγίες των παρασκευαστών αναφέρουν πως είναι rapid-test, πρέπει να γίνονται από ειδικούς και εφαρμόζονται σε συμπτωματικούς.

Εξάλλου ως ιατρική πράξη που είναι, από το Σύνταγμα, τους ιατρικούς κανονισμούς και τις Υπερσυνταγματικές Διεθνείς Συνθήκες, δεν είναι υποχρεωτικά.

Παρ’ όλ’ αυτά, για να μη δημιουργήσω γενικότερο πρόβλημα, καλόπιστα το έκανα αλλά επειδή δεν είμαι ειδικός δεν γνωρίζω αν έγινε σωστά και με δεδομένη τη χαμηλή τους αξιοπιστία είτε ως προς το αποτέλεσμα είτε ως προς την ανίχνευση του συγκεκριμένου ιού, δεν εγγυώμαι ούτε αναλαμβάνω την ευθύνη για το δηλωθέν αποτέλεσμα.

Το αυτό θα ισχύει εφεξής.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα Ν.3528/9-2-2007/ΦΕΚ 26Α΄ αρθ. 25 παρ. 2 σε συνδυασμό με την παρ. 3 και εφόσον άγνοια νόμου δεν μπορεί να υφίσταται, υπενθυμίζω ότι κατά τα θεμελιώδη:

αρθ. 120 παρ. 2 και 4 του Ελληνικού Συντάγματος,

αρθ. 28 παρ. 1 του Ελληνικού Συντάγματος,

αρθ. 14 του Ενωσιακού Δικαίου και της Επεξήγησης αυτού,

αρθ. 6 παρ. 3 της Υπερσυνταγματικής Συνθήκης για την ΕΕ,

Ν. 3418/28-11-2005/ΦΕΚ 287Α΄αρθ. 1, 12 και 338 Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας,

αρθ. 87 παρ. 2 του Ελληνικού Συντάγματος,

αρθ. 93 παρ. 4 του Ελληνικού Συντάγματος,

αρθ. 5 παρ. 4 και 5 του Ελληνικού Συντάγματος,

Ν. 2619/19-6-1998 ΦΕΚ 132 Α΄ αρθ. 5 και 6 της Σύμβασης του Οβιέδο,

Έκθεση Ευρωκοινοβουλίου 2169/2013 (UNI) αρθ. 4,

Παράρτημα Απόφασης 39/46 του ΟΗΕ αρθ. 2 παρ. 2,

Ν. 2462/26-2-1997 ΦΕΚ 25 Α΄αρθ. 7,

Ν. 4619/ 11-6-2019/ΦΕΚ 95 Α΄ αρθ. 137 Α’ παρ. 1, αρθ. 25, αρθ. 32, αρθ. 134 παρ. 2α, αρθ. 187,

αρθ. 103 παρ. 1 του Ελληνικού Συντάγματος,

Υπερσυνταγματικό Ν. 3003/2002 παρ. 7,

Ν. 2101/2-12-1992, ΦΕΚ 192 Α΄,

Ν. 4620/11-6-2019 ΦΕΚ 96 Α΄ αρθ. 275,

αρθ. 7 παρ. 2 του Ελληνικού Συντάγματος,

αρθ. 21 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα,

άρθρο 16 παρ. 2 του Ελληνικού Συντάγματος,

δεν νομιμοποιείται κατά την εκτέλεση υπηρεσίας διδακτικού προσωπικού σε διδακτική ώρα απαγόρευση σε μαθητές εισόδου τους στο σχολείο ούτε εκτέλεση άνευ της αδείας κηδεμόνων ιατρικών πράξεων ούτε νουθεσία αυτών πέραν των διδακτικών αρμοδιοτήτων άνευ προηγούμενης ενημέρωσης γονέων.

Καβάλα, 10/5/2021   

                                                                         Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ                              

                                                       21ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                              Α.Κ. ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ

sarandides.blogspot.com