Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

ΑΓΙΟΡΕΊΤΕΣ ΠΑΤΈΡΕΣ: Γέρων Γαβριήλ Μοναχός Αγιορείτης για το εμβόλιο του κορωναΐου. 17.01.2021

 https://www.youtube.com/watch?v=T7JN6xMcAjc&feature=youtu.be&ab_channel=%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%A3%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3