Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΑΤΑΝΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ !!!7' Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΑΤΑΝΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ !!! 8-11-75 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ 7' ''ΠΡΩΙΝΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΦΛΩΡΙΝΗΣ''

 https://www.youtube.com/watch?v=1H8xyhN_P3U&ab_channel=megasfilippos