Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου όπου ἀναφέρεται στὰ γεγονότα τῶν ἐσχάτων στον επηρεασμό της ψυχής καὶ στὴν πλάνη τῶν ἐκκοσμικευμένων χριστιανῶν.

 "Γενικὰ θὰ ἐπικρατεῖ ἡ πλάνη. Θὰ εἶναι δυσδιάκριτη ἡ ἀλήθεια γιὰ τοὺς ἐκκοσμικευμένους χριστιανοὺς" Διαβάστε ὁλόκληρο τὸ ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένο ἐδῶ: https://panagia-ierosolymitissa.blogs... Πηγή οπτικοακουστικού υλικού https://www.youtube.com/channel/UCT5B... https://youtu.be/aiu2C4V-QQg