Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

π. Θεόδωρος Ζήσης, Περί εμβολίων και εγκυκλίου της ''ΔΙΣ''

 Φλογερό κήρυγμα του πατήρ Θεόδωρου Ζήση περί εμβολίων και εγκυκλίου της ''ΔΙΣ'' (26/07/21)

https://www.youtube.com/watch?v=X32kWfiRr8s&ab_channel=%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%B7