Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΤ;

 


«Η αναβάθμιση και υπό μία έννοια οι προαναφερθείσες αναβαθμίσεις είναι και άχρηστες διότι τι να τα κάνεις, θα τα πάρεις μαζί σου, όπως λέει και ο λαός. Εάν είσαι θνητός δεν είναι και πολύ χρήσιμα (ενν. τα εμφυτεύματα). Εδώ λοιπόν οι υπερανθρωπιστές πιστεύουν ότι η γήρανση είναι μια νόσος την οποία πρέπει να θεραπεύσουμε. Είναι μία ιάσιμη νόσος και μπορούμε να ξεκινήσουμε βαθμιαία επιμηκύνοντας τη ζωή μέχρι να φτάσουμε σ’ ένα σημείο να μην πεθάνουμε καθόλου.

Και για ποιο λόγο θα πρέπει να το κάνουμε αυτό; Γιατί πρώτον η βιολογική εξέλιξη είναι ατελής, δηλαδή η φύση δεν είχε κανένα σχέδιο να μας κάνει θεούς. Η φύση μας άφησε και εξελιχθήκαμε όπως εξελιχθήκαμε, δηλαδή, δεν έχουμε φτερά για να πετάμε, δεν έχουμε θώρακα για να προστατευτούμε όπως τα ζώα. Άρα έχουμε την υποχρέωση να ολοκληρώσουμε το έργο της φύσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ένα δεύτερο επιχείρημα της ανθρώπινης αναβάθμισης θα ήταν ότι κάποιοι από εμάς γεννιώνται ομορφότεροι, κάποιοι εξυπνότεροι, κάποιοι γεννιώνται λιγότερο αθλητικοί, κάποιοι γεννιώνται με κληρονομικές ασθένειες. Και το ότι γεννιόμαστε με αυτές τις ανισότητες καθορίζει την εξέλιξη του βίου μας. Γιατί λοιπόν, αν έχουμε την τεχνική δυνατότητα! να μην εξαλείψουμε αυτές τις αρχικές βιολογικές ανισότητες ούτως ώστε όλοι οι άνθρωποι να έρχονται στη ζωή με τα ίδια προσόντα και τον ίδιο εξοπλισμό, το ίδιο σημείο εκκίνησης;» (5:40) 


https://www.youtube.com/watch?v=LQQ67cXXj0s&t=90s&ab_channel=%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7