Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ἐμβόλιμο σχεδίασμα

 Ὁ π.Ἰωάννης Δρογγίτης ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις τοῦ Ἰουστίνου Καρνέιρο πού ἀφοροῦν τὴ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας σὲ σχέση μὲ τὴν ὑφιστάμενη ἐπιδημία καὶ τὶς αἰτιάσεις τοῦ ἐπιστημονισμοῦ καὶ τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος.https://www.youtube.com/watch?v=kT_uOtWSN-o&ab_channel=%E1%BC%88%CF%81%CF%89%CE%B3%CE%AE%CE%99.%CE%91.