Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

ΑΡΓΕΣ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 ΑΔΕΛΦΟΙ,

ΕΥΧΟΜΑΙ ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ!


https://www.youtube.com/watch?v=wzmSe3aGqO8&ab_channel=stelioskyre