Τρίτη 5 Απριλίου 2022

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ Ή ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ-ΘΕΑΤΡΙΝΟΙ;Ἄνευ μέτρου… «πρωτότυπον»!


Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ὁ Σεβ. Δημητριάδος συνελειτούργησε μὲ παράγοντας τοῦ σχίσματος εἰς τὴν Οὐκρανίαν, τὸν Σεβ. Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουὴλ καὶ τὸν ψευδὸ- Ὀλβίας κ. Ἐπιφάνιον. Δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι οἱ πιστοὶ ἔχουν «σιχαθῆ» τὰς κολακείας; Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος τῆς 25ης Μαρτίου 2022:

«Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ἰγνάτιος προσφώνησε τὸν ἐκ Φαναρίου Ἱεράρχη, ἐπισημαίνοντας, μεταξὺ ἄλλων: «Εἶναι μεγάλη ἡ χαρὰ καὶ ἡ τιμὴ ποὺ αἰσθανόμαστε καθὼς ὁ ἐκ τῶν κορυφαίων Ἱεράρχης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, εὑρίσκεται ἀνάμεσά μας καὶ προσφέρει τὴν ἀναίμακτο θυσία…

ἡ παρουσία σας δὲν ἀποτελεῖ μόνον αἰτία χαρᾶς καὶ τιμῆς, ἀλλὰ καὶ μεγίστης εὐλογίας καὶ βαθιᾶς συγκινήσεως, καθὼς ἔρχεσθε στὴν Νέα Ἰωνία τοῦ Βόλου ἀπὸ τὴν Χαλκηδόνα τῆς Τετάρτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, ἀπὸ τὴν κατ’ ἐξοχὴν Πόλιν τῆς Θεοτόκου καὶ ἀπὸ τὸ σεπτὸ Κέντρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὸ ἀείφωτο Φανάρι». Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἀπένειμε στὸν κ. Ἐμμανουὴλ τὴν Ἀνώτατη Τιμητικὴ Διάκριση τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τὸν Χρυσὸ Σταυρὸ μετὰ Διπλώματος, ἐπισημαίνοντας ὅτι «πρόκειται γιὰ μία ταπεινὴ ἐκ μέρους μας ἀναγνώριση τῆς πολυεπίπεδης προσ­φορᾶς σας στὶς διεκκλησιαστικὲς σχέσεις, ὡς ἐπιφανοῦς Ἱεράρχου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ συγκυρηναίου τοῦ μεγάλου Πατριάρχου Βαρθολομαίου». Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβ. κ. Ἐμμανουὴλ ἐξέφρασε τὴν συγκίνησή του γιὰ τὴν μεγάλη τιμητική, πρὸς τὸ πρόσωπό του, διάκριση, τὴν πρόσκληση καὶ τὴν συλλειτουργία: «κάθε τέτοια τιμητικὴ διάκριση διαβαίνει ἐπὶ τὸ πρωτότυπον, ἐπὶ τὴν ταπεινὴ διακονία μου στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ». Ἀναφέρθηκε στὴν γνωριμία του μὲ τὸν Ποιμενάρχη μας καὶ τόνισε ὅτι «ὁ Μητροπολίτης Ἰγνάτιος εἶναι ἕνας ἐκ τῶν φίλων τοῦ βίου μου…».

Ορθόδοξος Τύπος - Φωτο από ΕΔΩ