Κυριακή 17 Απριλίου 2022

Γέροντας Δοσίθεος: Τι έρχεται μετά το Πάσχα- Να κυνηγάμε τις αιρέσεις όπως οι Άγιοι Πατέρες

 https://www.youtube.com/watch?v=loPQeimIW58&ab_channel=%CE%95%CE%9A%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91ONLINENEWSLIVE