Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 


Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

« Χάρις το Κυρίου μν ησο Χριστο καί γάπη το Θεο καί Πατρός καί κοινωνία το γίου Πνεύματος εη μετά πάντων μν»

 

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

 «Το πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθειαν» (16, 13), γράφει ο αγαπημένος Μαθητής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στο ιερό Ευαγγέλιό του, και ο άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος κηρύττει με όλη του τη δύναμη πως η  κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι πολύ σημαντική για την εν Χριστώ ζωή: «Τ ν βρίσκεται μέσα μας βασιλεία τί λλο σημαίνει, παρά τι οράνια εφροσύνη το γίου Πνεύματος φανερώνεται μ’ νέργεια στς ξιες ψυχς;» (άγιος Μακάριος).

Η θέση του Αγίου  για την «κοινωνία του Αγίου Πνεύματος», αποκτά και πάλι την φωτιστική της αξία  (ένεκεν της Ψευδοσυνόδου της Κρήτης αλλά και του παράδοξου και αντορθόδοξου Ουκρανικού Αυτοκέφαλου), και έρχεται να βάλει τα εκκλησιαστικά πράματα στη θέση τους ή καλύτερα τον καθένα από εμάς στη θέση ευθύνης του, απέναντι στο κινδυνευόμενο, που είναι η Αγία Πίστη ημών των Ορθοδόξων.

Ιδού ολίγα ιερά λόγια του αγίου Μακαρίου: «1. Κορωνίδα κα ξεκίνημα γι τν πόκτηση κάθε ρετς εναι πίμονη προσευχή. Τότε Θεός μς δίνει τ βοήθειά Του. Κατ τν προσευχ στος ξίους γίνεται μετάδοση τς μυστικς νέργειας το Θεο, πο κούει στ νομα, εφροσύνη!… «δωσες, λέει Ψαλμωδός, εφροσύνη στν καρδιά μου». Κα διος Κύριος λέει: « βασιλεία τν Ορανν βρίσκεται μέσα σας». Τ ν βρίσκεται μέσα μας βασιλεία τί λλο σημαίνει, παρά τι οράνια εφροσύνη το γίου Πνεύματος φανερώνεται μ’ νέργεια στς ξιες ψυχς; Γιατ ο ξιες ψυχές, μ τν νεργ κοινωνία το γίου Πνεύματος, π δ δη δέχονται τν ρραβνα κα προγεύονται τς χαρς κα πνευματικς εφροσύνης, πο πολαμβάνουν ο γιοι στ βασιλεία τν ορανν. Κάτι ντίστοιχο ννοε κα Θ. πόστολος, πο λέει· « Θες μς παρηγορε στς θλίψεις μας, γι ν μπορομε κα μες ν παρηγορομε σους περνον κάθε εδους θλίψεις, μ τν παρηγορία πο παίρνουμε ο διοι π τ Θε». λλ κα τ ρητό: « καρδιά μου κα σάρκα μου ναγάλλιασαν στν παρουσία το ζντος Θεο.» κα τ μοια, παινίσσονται τν νεργ εφροσύνη κα παρηγορία το γίου Πνεύματος.» (Μελέτημα 5) [1]

Αλήθεια αδελφοί, το Άγιο Πνεύμα δεν είναι «το πνεύμα της Αληθείας»; Ναι, είναι!

Αλήθεια, όσοι διαστρέφουν το έν νόημα των Ευαγγελικών μηνυμάτων και μαζί  καταπατούν όχι έναν ή δύο ιερούς Κανόνες αλλά το όλον Πνεύμα του Πηδαλίου, μπορούν να λέγουν ότι είναι σε «κοινωνία» με το Άγιο Πνεύμα; Ποια λοιπόν η ευθύνη των πιστών και ποια η θέση και η στάση που πρέπει να λάβουν ΣΗΜΕΡΑ απέναντι στους νεοδιαστροφείς  της Αλήθειας, είτε ιερείς είτε Αρχιερείς είτε Πατριάρχες;

Αδελφοί, ο αγαπημένος Μαθητής γράφει πως «ταν δ λθ κενος, τ Πνεμα τς ληθείας, δηγήσει μς ες πσαν τν λήθειαν· ο γρ λαλήσει φ᾿ αυτο, λλ᾿ σα ν κούσ λαλήσει, κα τ ρχόμενα ναγγελε μν.» (Ιω. 16,13). Δηλαδή, Όταν όμως έλθη εκείνος, δηλαδή το Πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήση εις κάθε αλήθειαν, που αναφέρεται στο έργον της σωτηρίας. Διότι δεν θα ομιλήση και εκείνος από τον ευατόν του, άσχετα από τον Πατέρα και εμέ, αλλά θα είπη όσα ακούσει από τον Πατέρα και θα σας αναγγείλη όσα πρόκειται να συμβούν.

-         Όταν τώρα, ο Ένας της Τριάδος, το Άγιον Πνεύμα! «Δεν θα ομιλήση από τον ευατόν του», «αλλά θα είπη όσα ακούσει από τον Πατέρα»,

-         Όσοι μοιράζουν ως δώρα (ΑΓΙΑ) Κοράνια,

-         Όσοι ονομάζουν τον τρισκατάρατο Πάπα «Άγιο αδελφό»,

-         Όσοι αναγνωρίζουν τα βαπτίσματα των αιρετικών και συναινούν στους μικτούς γάμους,

-         Όσοι αγωνίζονται για το πρωτείο του νυν Πατριάρχη,

-         Όσοι ομολογούν ως φυσική και όχι μόνο, την παραφύση σχέση άνδρα με άνδρα και γυναίκας με γυναίκα,

-         Όσοι προσβάλουν - υποβιβάζουν το Αειπάρθενο της Θεοτόκου Μαρίας,

-         Όσοι υπέγραψαν το έτος 2021 για την αλλαγή της Ανάστασης από την Κυριακή στην ημέρα του Σαββάτου (χάρη πανδημίας και λόγω σωματικής σωτηρίας των εκκλησιαζομένων),

-         Όσοι εισήγαγαν τα πλαστικά «κουταλάκια» αντί της Αγίας Λαβίδος και  ψέκασαν τους ιερούς Ναούς λόγω μικροβιοφοβίας…! 

-         Όσοι λοιπόν ενήργησαν και ενεργούν με αυτούς ή παρομοίους τρόπους, υπακούουν εις τη Φωνή του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή του Πατέρα Θεού ή ομιλούν απ’ τον εαυτό τους! Ή μήπως ό,τι λένε και πράττουν το άκουσαν - διάβασαν από κάποιον Άγιο Πατέρα της Αποστολικής - Πατερικής Εκκλησίας μας;

Αν ΟΧΙ! τότε πώς μπορούμε να ακολουθούμε (ενν. να μνημονεύουμε εν τη Θεία Μυσταγωγία) αυτούς που μας οδηγούν ΟΧΙ «ες πσαν τν λήθειαν», αλλά  εις πάσαν κακοδοξίαν; Πως γίνεται να «κοινωνούμε» μαζί τους (ενν. να τους μνημονεύουμε - δήθεν ευχετικά - ως «ορθοτομούντες»); Δεν αρκούν πέντε ολόκληρα Χρόνια «αμετανοησίας» τους (από τον Ιούνιο του 2016);

Αλήθεια, ποιος απ΄ αυτούς τους ταλαίπωρους ανθρώπους  πρόκειται να μας  «αναγγείλει όσα πρόκειται να συμβούν», ποιος θα μας αναγγείλει,  π.χ. τα περί χαράγματος ή το περί λατρείας του Αντιχρίστου εντός «Ορθοδόξων» «Ιερών» Ναών;

Ποιος από τους Επίσκοπος της ελλαδικής Εκκλησίας δύναται να μας οδηγήσει «ες πσαν τν λήθειαν», «ες πσαν»;

Αλήθεια, υπάρχει έστω και ένας Επίσκοπος της ελλαδικής Εκκλησίας που να διαφώνησε επίσημα για την θεσμική αναγνώριση της Ψευδοσυνόδου της Κρήτης; Άλλα ψήφισαν τον Μάρτιο προ Κολυμβάριας Συνόδου (εν Αγίω Πνεύματι!) και άλλα ψηφίσματα κατέθεσαν εις τας χείρας του κ.Βαρθολομαίου (ο Αρχιεπίσκοπος και συν αυτώ!). Αλήθεια γνωρίζετε Έναν που να έσκισε ενώπιων του λαού (μετανοημένος) το σχετικό κείμενο «ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ», αυτό το ψευδολόγημα; Ουδείς!

Άκουσε λοιπόν για μια ακόμη φορά, αγαπητέ, τη φωνή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού που λέγει προς τον λαό Του: «λλοτρίῳ δ ο μ κολουθσωσιν, λλ φεξονται π' ατο, τι οκ οδασι τν λλοτρων τν φωνν» (Λόγος ιδρυτικός της «ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ»), και κάνε τον λόγο Αυτού τίμια Πράξη!

«Το "οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν"– λέγει ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης -  εξεπληρώθη την ημέρα της Πεντηκοστής …  Η "πάσα αλήθεια" την ημέρα της Πεντηκοστής, κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας, αναφέρεται βέβαια και στην αποκάλυψη ότι το Άγιον Πνεύμα είναι υπόσταση, έχει ιδία υπόσταση, όπως έχει και ο Πατήρ και ο Λόγος.»  [2].

 

Δημήτριος Β. Εμμανουήλ, Ιεροψάλτης

Πτολεμαΐδα 14 Απριλίου 2022

 

……………………………..

 [1] http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/gerontikon/makarios_aigyptios_34_melethmata.htm

[2]  https://www.oodegr.com/oode/orthod/eortes/penthkosth_alh8eia_1.htm