Κυριακή 17 Απριλίου 2022

Τι μας δίνει το Άγιο Χρίσμα μετά το Άγιο Βάπτισμά μας;

 Δύο ομιλίες του μακαριστού πατέρα μας Αθανασίου Μυτιληναίου. Από τη σειρά Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Ημερομηνία ομιλίας: 05 & 12/11/90 http://arnion.gr/index.php/p-thanasio... Πληροφορίες για την παρασκευή του Αγίου Μύρου εδώ: https://oodegr.com/oode/orthod/myro_e... "Ὁ πατήρ Ἀθανάσιος ἠναλώθη εἰς τό ἔργον τῆς στηρίξεως τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας, τήν χειραγώγησιν τῆς νεότητος, τήν ἀνάπτυξιν ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως εἰς τόν λαόν καί μορφώσεως αὐτοῦ διά τῆς προσφορᾶς πλουσίου τοῦ θείου λόγου.    Ἡ χαρισματική δύναμις τῶν κηρυγμάτων του ἔφερε τόσους εἰς μετάνοιαν καί ἐπίγνωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἀληθείας, ὥστε νά ὑπερβῆ ἡ περί τούτου φήμη τόν τόπον τῆς Θεσσαλίας. Αἱ ὁμιλίαι του ἐστάλησαν κατά χιλιάδας εἰς Ἀνατολήν καί Δύσιν καί εἶναι περιζήτητος αὐτήν τήν στιγμήν. Ἠγάπησεν ὁ πατήρ Ἀθανάσιος τόν Ἅγιον Τριαδικόν Θεόν καί τήν ζῶσαν εἰκόνα Του, τόν ἄνθρωπον, τόσον, ὥστε νά μή φεισθῇ τήν ὑγείαν του καί αὐτήν τήν ζωήν. Πράγματι, ὅταν νέος ἔφευγε διά τόν τόπον, ὅπου τόν ἐκάλεσεν ὁ Θεός, εἶπε: πηγαίνω ἐκεῖ εἰς τήν Λάρισαν νά διακονήσω τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, δηλ. νά πεθάνω. Αὐτό ἐξηγεῖ καί τήν μεγάλην ἀγάπην τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ πρός τόν πνευματικόν του πατέρα Ἀθανάσιον. Λαόν, ὁ ὁποῖος ἐξεχύθη εἰς τάς πλαγιάς τοῦ Κισσάβου καί τόν περίβολον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κομνηνείου, διά νά κυκλώση τό ἱερόν σκήνωμά του, νά τό κατασπαστῇ καί τοῦ ἀντιπροσφέρῃ τά δάκρυα τῆς χαρμολύπης του, πρός τόν εὐεργέτην του καί ἱκέτην πρός τόν Θεόν ὑπέρ τῆς σωτηρίας του. Πάτερ Ἀθανάσιε, φρούρει ἄνωθεν τόν πιστόν λαόν καί εὔχου ὑπέρ αὐτοῦ ἀγωνιζομένου". Περισσότερα για τον π.Αθανάσιο εδώ: http://arnion.gr/index.php/p-thanasio... Για να ενημερώνεστε για νέα βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι μας πατώντας στο κουμπί που γράφει SUBSCRIBE και μετά στο καμπανάκι για να δέχεστε ειδοποιήσεις για νέες δημοσιεύσεις. Ο ιστοχώρος μας όπου, παράλληλα με τα θέματα πνευματικού ενδιαφέροντος, μπορείτε να βρείτε και πληροφορίες για την τρέχουσα "υγειονομική" -και όχι μόνο- κρίση: https://pantocrator.home.blog/​​​​​​​ Όλα τα βίντεο του παρόντος καναλιού μας εδώ: https://www.youtube.com/channel/UCUAo... Εναλλακτικά μπορείτε να τα βρείτε -καθώς και άλλα που δεν δημοσιεύονται εδώ- στο ομώνυμο βιντεολόγιό μας: https://icxcpantocrator.wordpress.com/ και στο κανάλι μας στο Rumble: https://rumble.com/c/c-629927 Μπορείτε να αναδημοσιεύετε και να κοινοποιείτε τα βίντεο του καναλιού μας ελεύθερα, με απλή αναφορά στο κανάλι και, κυρίως και πρωτίστως, στον ιστοχώρο από όπου αντλούμε τις ομιλίες του π.Αθανασίου: http://arnion.gr/ Προς δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού μας. ✞ IC XC NΙΚΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΓΓΥΣ