Κυριακή 24 Απριλίου 2022

Ο ΔΙΠΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ π ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ (1927- 2006) Π.ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ


https://www.youtube.com/watch?v=4D8f_7j2CS8&ab_channel=PatroparadotoSevas