Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Σήμερα 15/10/2017 εορτάζουν:Μνήμη της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου....


Απολυτίκιο της ημέρας

15 Οκτωβρίου 2017

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείω Πνεύματι, λελαμπρυσμένος, γνῶσιν ἔνθεον, ἐταμιεύσω, καὶ τῆς πίστεως τὸν λόγον ἐτράνωσας, ὅθεν Μαρτύρων ἀλείπτης γενόμενος, Λουκιανὲ ἐν ἀθλήσει ἠρίστευσας. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.