Κυριακή 19 Μαΐου 2019

Ποια η σχέση της διαπολιτισμικής με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση ΚΑΙ ΤΗΝ "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ";

ΣΧΟΛΙΟ:"...είναι αξιοσημείωτο πως και η συμπεριληπτική εκπαίδευση όπως και η διαπολιτισμική δεν αφορά μόνο τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, το κοινωνικό υπόβαθρο, τη σεξουαλικότητα...για την συμπεριληπτική εκπαίδευση όσο και για τη διαπολιτισμική η διαφορετικότητα και η ανομοιογένεια των παιδιών δε θεωρείται πρόβλημα αλλά ευκαιρία ΓΙΑ μάθηση και δημιουργία''!!! ΤΑ ΛΕΝΕ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ....

                                                 


Τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, η κοινότητα των μαθητών δεν διέπεται πλέον από ομοιογένεια και αντιπροσωπεύει μια κοινωνία με διαφορετικά κοινωνικά, γλωσσικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Αυτές οι συνθήκες προστάζουν την αποδοχή της διαφορετικότητας και την προετοιμασία όλων των μαθητών για τη μελλοντική ένταξη σε μια ποικιλόμορφη και πολύπλοκη κοινωνία. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί με σχολικές πρακτικές να βοηθήσει ώστε να μην υπάρχουν προκαταλήψεις. Οι πρακτικές αυτές έχουν ως στόχο τη μείωση του σχολικού αποκλεισμού και της κοινωνικής περιθωριοποίησης ορισμένων παιδιών και τη συμμετοχή όλων των παιδιών στο σχολείο. 

   Η φιλοσοφία της διαπολιτισμικής με αυτή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης συνδέονται, αφού και οι δύο βασίζονται στις έννοιες της ισότητας και του αντιρατσισμού. Η εξάλειψη της περιθωριοποίησης συνδέεται άμεσα με τη συμπεριληπτική και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, λόγω της προσπάθειας που καταβάλλεται για υπερπήδηση των φραγμών που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή και τη μάθηση όλων των παιδιών. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο πως και η συμπεριληπτική εκπαίδευση όπως και η διαπολιτισμική δεν αφορά μόνο τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, το κοινωνικό υπόβαθρο, τη σεξουαλικότητα, την αναπηρία και την επίδοσή τους. Ακόμη, τόσο για την συμπεριληπτική εκπαίδευση όσο και για τη διαπολιτισμική η διαφορετικότητα και η ανομοιογένεια των παιδιών δε θεωρείται πρόβλημα αλλά ευκαιρία μάθηση και δημιουργία. 


   Έτσι η συμπεριληπτική και οι διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να έχουν κοινές πρακτικές που εκφράζουν τους κοινούς στόχους τους. Οι πρακτικές αυτές αποσκοπούν στην απόκτηση συμπεριληπτικής και διαπολιτισμικής κουλτούρας, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση όλων των παιδιών στη μάθηση, καθώς και η αξιοποίηση των χαρακτηριστικών κάθε παιδιού. Η επίτευξη βέβαια αυτών των πρακτικών χρειάζεται την συνεργατική και συλλογική διδασκαλία, τη διαφοροποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος, την εξατομικευμένη προσέγγιση, την κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και την εμπλοκή της οικογένειας στη λήψη αποφάσεων.

Aποκλειστικά για το City Portal Salute Salonica  -            http://www.salutesalonica.gr                                                                            
Ιορδανίδου Ροδονίκη
Φιλόλογος – Εξειδικευμένη στην Ειδική Αγωγή 


Βιβλιογραφία

Αγγελίδης, Π. & Χατζησωτηρίου, Χ. Διαπολιτισμικός Διάλογος στην Εκπαίδευση. Αθήνα:Διάδραση. 2013.
 
Εκπαιδευτικό Στέκι