Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ π. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΝΩΛΗ

 Πατήρ Μάξιμος Καραβάς (2021)

https://www.youtube.com/watch?v=850IWbKC9Ro&ab_channel=%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%B7