Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρόεδρος της ΠΕΘ Ηρακλής Ρεράκης και ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής για τα Θρησκευτικά

Ο Πρόεδρος της ΠΕΘ Ηρακλής Ρεράκης και ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής για τα Θρησκευτικά