Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρόεδρος της ΠΕΘ, καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης απαντά στην Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Ο Πρόεδρος της ΠΕΘ, καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης απαντά στην Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας