Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019

Σήμερα 30/06/2019 εορτάζουν: Σύναξη των Αγιορειτών Πατέρων Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων...


Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

30 Ιουνίου 2019

Ἦχος γ´.

Ἀπόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ , ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.