Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019

Ἂν ἀφαιρέσῃς τὰ δόγματα, τὸ «Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» θὰ καταντήσῃ σεξουαλικὸ ζήτημα.
Μια έμμεση απάντηση του π. Αυγουστίνου Καντιώτη στους ορθοδόξους διοργανωτές των Αντιρατσιστικών Φεστιβάλ
Τ «εαγγέλιο το Παύλου» και το Κατά Αυγουστίνου «ευαγγέλιον»!

«Ἔ­φτα­σε στος Χριστιανος τς Ρώμης ε­δησι τι ρχεται Παλος! Ξεκίνησαν λοιπν μ τ πόδια, βγκαν σ ρκετ πόστασι ξω π τν πόλι κα τν προϋπάντησαν στς Τρες Ταβέρνες. Πο τν ξεραν; (φο Παλος δν εχε πισκεφθ ς τότε λλη φορ τ Ρώμη).
ταν γνωστς π τν πιστολ πρς Ρω­μαίους, πο εχε στείλει. Ενε μία π τς 14 ­­πιστο­λές του, κατ μ σπουδαιότερη, πο μπορε ν χαρακτηρισθ ς τ «εαγγέλιο το Παύλου». ποτελεται π 16 κεφάλαια. κε μέσα βλέπεις τς θεμελιώδεις λήθειες το εαγγελίου, πο ενε δόγμα (κεφ. 1ο-12ο) κα ­θική (κεφ. 13ο – 16ο).


(Το Κατά Αυγουστίνου «ευαγγέλιον»!)


Μερικο στν ποχή μας ζη­τον ν χωρίσουν ατ τ δύο· λλ πως στν ργαλει τ στημόνι δν χωρίζεται π τ φάδι λλ κα τ δυ μαζ κάνουν τ ­φασμα, τσι κα στν Χριστιανισμ δόγμα κα θική, πίστι κα ργα, κάνουν τν ραχνοΰ­φαν­τη στολ τς ρθοδοξίας. «σοι ες Χρι­στν ­βα­πτίσθητε, Χριστν νεδύσασθε» (Γαλ. 3,27· βλ. & Ρωμ. 13,14). Χωρς ατν θ εσαι γυμνς κα Κύριος θ σο π· «ταρε, πς εσλθες δε μ χων νδυμα γάμου;» (Ματθ. 22,12). Χριστιανισμς ­­σον «πίστις δι γάπης νεργουμένη» (Γαλ. 5,6).
Κάποιοι θέλησαν σ
καταστατικος νόμους ν διακρίνουν διατάξεις κα ερος κανόνες σ δογματικος κα σ θικούς, κα τος μν ν καλύψουν μ κρος, τος δ ν ­φή­σουν ­κάλυπτους. μοντέρ­να θικ βλέπετε κρατάει μόνο τ «γαπτε λλήλους» (ω. 13,34), κι φήνει τ λλα. Ναί, τ «­γα­π­τε λλήλους» ε­νε κορυ­φή, λλ κορυφ χωρς βάσι δν ­πάρχει· πάρχει κορυφή, διότι πάρχει ­λόκληρος γκος βουνο· κα πάρχει τ «­γα­πτε λλήλους», διότι πάρχουν τ δόγματα. ν φαιρέσς τ δόγματα, τ «γαπτε λ­λή­λους» θ καταντήσ σεξουαλικ ζήτημα. χι! τ δόγμα π τν θικ δν χωρίζεται· ενε σν ν κόβς τ μισ πρς Ρωμαίους ­πιστολή. Θ κρατήσουμε τν ρθοδοξία.
» [1]


Δ.Β.Ε.

Πτολεμαΐδα 30 Ιουνίου 2019