Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019

Του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: Η αποστασία από την Πίστη και οι σπίλοι των αμαρτιών


Πνευματικό ημερολόγιο

Τι θέλει ο Κύριος, ο Υιός του Θεού; Θέλει οι μαθητές Του να είναι μαζί του στην Ουράνια  Βασιλεία – όχι μόνον οι Δώδεκα μαθητές Του, αλλά και όλοι οι πιστεύοντες δια του λόγου αυτών εις εμέ (Ιωάν. 17, 20).
Αδελφοί μου, εμείς που είμαστε βαπτισμένοι κι έχουμε λάβει την Πίστη των Αποστόλων και την τηρούμε, έχουμε συναριθμηθεί και εμείς ανάμεσά τους, αλλά μόνον υπό την προϋπόθεση, ότι εμείς οι ίδιοι δεν απεμπολούμε αυτόν τον μεγάλο θησαυρό με τις ανομίες μας, την αποστασία από την Πίστη, τους σπίλους των αμαρτιών, ή τους βλάσφημους λόγους και λογισμούς μας.


«Πνευματικό ημερολόγιο:  Ο Πρόλογος της Αχρίδος», Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, σελ. 264