Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020

Τα εμβόλια σε συνεργασία με τα κινητά θα είναι η αρχή του κακού

 
Το πλάνο ξεσκεπάστηκε. Τα εμβόλια σε συνεργασία με τα κινητά θα είναι η αρχή του κακού γι'αυτόν τον πλανήτη. Το τσιπάκι στα εμβόλια θα δείχνει ακριβώς ποιος έχει πάρει το εμβόλιο.

Θα υπάρχει ειδικό barcode, μοναδικό σε κάθε εμβόλιο.