Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020

«Η Ελλάδα θα δώσει το τελευταίο οχυρό κατά του Αντιχρίστου» (π. Σάββας Αχιλλέως/1996)

Αγωνία (Ο καιρός του αντιχρίστου) - Πατήρ Σάββας Αχιλλέως †

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


«Η Ελλάδα θα δώσει το τελευταίο οχυρό κατά του Αντιχρίστου» (π. Σάββας Αχιλλέως)

«(38:55) Η έξυπνη αυτή κάρτα θα είναι σχεδιασμένη να εξυπηρετεί κατ’ αρχήν συναλλαγές μικρής αξίας και θα υποκαθιστά τη χρήση των μετρητών χρημάτων. Αυτόματα, από αυτήν την κάρταν θα αφαιρείται το ποσό όταν περάσεις από τα Διόδια ή όταν θα περάσεις να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητό σου. Αυτή η παγκόσμια παγίδα του Αντιχρίστου κατά της ανθρωπότητας είναι: τα δαχτυλικά αποτυπώματα του καθενός, χάραγμα στο δεξί χέρι και ηλεκτρονική προσωπογράφησης του ατόμου που φέρει την κάρτα αυτή. Η εξάπλωση αυτού του συστήματος με ηλεκτρονικές κάρτες -που δίδουν -, κατά την αποτύπωση των δαχτυλικών αποτυπωμάτων∙ δαχτυλοσκόπηση, παλαμοσκόπηση ή την προσωπογράφηση με ακτίνες λέιζερ, δηλαδή τη σφραγίδα του Αντιχρίστου∙ στο μέτωπο, στο δεξί χέρι!

Είναι ο μεγαλύτερος διωγμός κατά των Χριστιανών. Αυτά δεν θα τα λάβουν εύκολα, ούτε θα τρέξει ο Αντίχριστος εις τους άλλους οι οποίοι δεν είναι Χριστιανοί. Θα τρέξει πρώτα-πρώτα να παλέψει με τους Χριστιανούς και τούτο είναι εκείνο το οποίον αναφερθήκαμεν και άλλοτε, άλλοτε στα κηρύγματά μας, ότι η Ελλάδα θα δώσει το τελευταίο οχυρό κατά του Αντιχρίστου (40:50). Δηλαδή, η Ελλάδα θα παλέψει με τον Αντίχριστον, οι πιστοί Χριστιανοί θα παλέψουν. Αυτοί οι οποίοι δεν θα υποταγούν εις τον Αντίχριστον, και αυτοί θα είναι μόνο οι Χριστιανοί (41:02). Τα άλλα έθνη δεν θα κοιτάξουν εάν είναι ο Αντίχριστος ή εάν δεν είναι ή μη μόνον όταν ο Θεός στείλει τον προφήτην Ηλίαν και τον προφήτην Ενώχ, δια να ξυπνήσει αυτήν την κοιμισμένη ανθρωπότητα». 


***αποτύπωση των δαχτυλικών αποτυπωμάτων=https://www.youtube.com/watch?v=pF9q29FzOO4&ab_channel=Christianos777