Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, Τί είναι βλασφημία.

 


π. Αθανάσιος Μυτιληναίος,   Τί είναι βλασφημία.


https://www.youtube.com/watch?v=Ilp-Ba4fBTg&ab_channel=%CE%91%CF%83%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%82