Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης, "Υπάρχει ειδικό δαιμόνιο βλασφημίας" !
Περί βλασφημίας - Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης https://www.youtube.com/watch?v=uutCt2FSO0o&ab_channel=okalospoimin