Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

ΑΠΙΣΤΕΥΤΩ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΣΕ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ....

ΑΠΙΣΤΕΥΤΩ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ!
 ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΣΕ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.... Α') "τα κράτη-μέλη της Ε.Ε επέδειξαν την αλληλεγγύη τους... προς την Ελλάδα......με μοναδική απαίτηση τον εκσυχρονισμό του κράτους και της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας..."

Β')  Δια το εκ ξηράς θηρίο η ερμηνεία βρισκόταν ανέκαθεν σε αντιγνωμία. Πολλές ερμηνείες έχουν δοθή στο σημείο αυτό.
       Σε μερικές, μάλιστα, περιπτώσεις, ωρισμένοι ερμηνευταί προσπάθησαν να «εντοπίσουν» το θηρίο σε συγκεκριμένα ιστορικά πρόσωπα, όπως στον Σίμωνα τον μάγο… Επίσης τον εντόπισαν και σε φιλοσοφικά συστήματα, όπως στην νεοπυθαγόρειο φιλοσοφία κ.λ.π.
         Άλλοι ερμηνευταί, σύμφωνα με την εξήγησί τους, είδαν το θηρίο, στην αντίχριστο και σκληρή, στην βάναυση και εγκληματική ανώτατη Ρωμαϊκή διοίκησι των επαρχιών της αντιχρίστου Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Άλλοι ανεζήτησαν το θηρίο αυτό στις αιρέσεις.
       Οι περισσότεροι πάντως των ερευνητών είδαν το πρόσωπο του θηρίου σ’ ολόκληρο το ειδωλολατρικό ιερατείο. Είδαν εις το εκ της ξηράς θηρίο της Αποκαλύψεως τους ιερείς των ειδώλων γενικώς και ειδικότερα το ιερατείο εκείνο, το οποίο ασκούσε στους ναούς των ειδώλων, ως εις τα Ασκληπιεία, «θεουργική» δράσι, σατανική. Μερικοί από αυτούς βλέπουν το θηρίον στο ειδωλολατρικό ιερατείο των Επαρχιών της Μικράς Ασίας, το οποίον θεοποιούσε την κοσμική αρχή και εξουσία με την προβολή των σατανικών θαυματουργιών, που εγίνοντο στα κέντρα αυτά της ασεβείας.


Σελίδα 1η

Σελίδα 2η
Σελίδα 3η
Σελίδα 4η