Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Για να είμαστε υγιείς στην πίστη! και στην πράξη!ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΕΡΓΑ


Κεφάλαιο όγδοο

             Να αρνείσαι τη συναναστροφή με αιρετικούς και φιλήδονους ανθρώπους, που δε συζητούν τίποτε πνευματικό·   διότι τα λόγια τους πληγώνουν τις καρδιές, όπως τα βέλη.  Είδα κάποιους να διαστρέφουν τις ψυχές με τα λόγια τους.  Τους τέτοιους ανθρώπους ίσως ονομάζει συμβολικά ο λόγος της Γραφής γονορροϊκούς και λεπρούς.  Γιατί όπως ακριβώς ο γονορροϊκός, σύμφωνα με τον μωσαϊκό νόμο (Λευϊτ. 15,  4 και 8), κάνει ακάθαρτο τον τόπο όπου τυχόν θα καθήσει ή θα φτύσει, έτσι και αυτών η ακάθαρτη ροή της εμπαθούς ψυχής και η εκστόμιση των λόγων μολύνει εκείνους που τους δέχονται·  ίσως μάλιστα πρέπει να παρομοιάσουμε την εμπάθεια της ψυχής τους, όπως είπαμε προηγουμένως, μ’ εκείνον που περιφέρει τον κίνδυνο από το άγγιγμα της λέπρας.  Και όλος βέβαια ο χορός των Αγίων είχε ζώνη, που έζωνε σφικτά τη μέση και που φανέρωνε τη σταθερότητα του τρόπου ζωής·  διότι απέκτησαν την πανοπλία του Αγίου Πνεύματος και ήταν από παντού ζωσμένοι σφικτά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.  Αυτούς όμως τους αιρετικούς και φιλήδονους τους βλέπουμε να είναι γυμνοί από αυτή τη δωρεά,  εξαιτίας της δικής τους αμέλειας,  και τη μέση τους να μην είναι ζωσμένη σφικτά με τον συνετό λογισμό,  αλλά όλα να είναι νωθρά και μαλθακά, οι συνήθειές τους και τα λόγια τους και οι πράξεις τους.  Και εκείνος βέβαια που είναι άρρωστος στην πίστη λέει·  «Τί θα βλάψει το να συναναστρέφεται κανείς με κάθε άνθρωπο, είτε ορθόδοξο, είτε κακόδοξο, εφόσον βαδίζουμε το δρόμο της αληθινής πίστης;». Εκείνοι πάλι που ασχολούνται με την κοιλιά και με τις σαρκικές απολαύσεις θα πουν· «Τί θα βλάψει το να τρώει κανείς και να πίνει και να χαίρεται τις απολαύσεις;  Είναι κακό η σαρκική επιθυμία·  είναι κακό το να επιθυμεί κανείς ξένα πράγματα ή να κλέβει;»…
          Από αυτούς προέρχονται εκείνοι που λένε· «Ας φάμε και ας πιούμε, διότι αύριο θα πεθάνουμε (Α’ Κορ. 15, 32·  Ησ. 22,13).  Αυτά τα λόγια μάλιστα, είναι λόγια ανθρώπων που έχουν πλανηθεί μακριά από την αλήθεια, αλλά και ανθρώπων αιρετικών ως προς το φρόνημα.  Διότι οι αιρετικοί, θέλοντας να παρουσιάσουν την πλάνη τους, προσπαθούν να φέρουν χωρία και μαρτυρίες από τις θείες Γραφές, για να διαστρέψουν τις καρδιές εκείνων που υπακούουν σ’ αυτούς…
         Γι’ αυτό λοιπόν, διδασκόμενοι με το παράδειγμα αυτό, όσο χρειάζεται, ας αποφύγουμε τους φαύλους λόγους των αιρετικών και τη μίμηση εκείνων που ζουν στην ασωτία, και αν ακόμη φαίνονται ότι φέρνουν μαρτυρίες από τις Αγίες Γραφές·  ώστε, καθώς θα είμαστε υγιείς στην πίστη και στην πράξη, να αποδώσουμε τέλειο καρπό στον Κύριό μας Ιησού Χριστό·  στον οποίο ανήκει η δόξα, στους αιώνας.  Αμήν.
[Οσίου Εφραίμ του Σύρου, «ΕΡΓΑ», «Για την αρετή, δέκα κεφάλαια», Τόμος Β’, Εκδόσεις «Το περιβόλι της Παναγιάς», Α’ έκδοση 1989, Σελ.127-131]

Μετά τιμής
Δ.Β.Ε
Πτολεμαΐδα 12 Ιουλίου 2018