Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018

Επίσημη αναγγελία αποτείχισης του Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Καρασακαλίδη

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣ

#