Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ"







Παγκόσμια συνείδηση:
Η συνειδητοποίηση πως είμαστε
«πολίτες» στη βιόσφαιρα του πλανήτη μας,
πέρα από κράτη, θρησκείες, έθνη κλπ.

ΠΗΓΗ: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B7