Σάββατο 1 Ιουνίου 2019

Χριστὸς Ἀνέστη! Σήμερα 02/06/2019 εορτάζουν: Κυριακή του τυφλού...

Χριστὸς Ἀνέστη!


Σήμερα 02/06/2019 εορτάζουν:

Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

2 Ιουνίου 2019

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Νίκην ἤνεγκε, τὴ Ἐκκλησία, ἡ σὴ ἔνθεος, ὁμολογία, Νικηφόρε Ἱεράρχα θεόληπτε• τὴν γὰρ Εἰκόνα τοῦ Λόγου σεβόμενος, ὑπερορία ἀδίκως ὠμίλησας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.