Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019

Χριστὸς Ἀνέστη! Σήμερα 04/06/2019 εορτάζουν: Άγιος Μητροφάνης Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Αγίες Μάρθα και Μαρία οι αδελφές του Λαζάρου...

Χριστὸς Ἀνέστη!


Σήμερα 04/06/2019 εορτάζουν:
Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

4 Ιουνίου 2019

Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον.

Αρετών ταις ακτίσι καταλαμπόμενος, Πατριαρχών ανεδείχθης γέρας και θεία κρηπίς, ως Χριστού μυσταγωγός Πάτερ Μητρόφανες, από δε θρόνου υψηλού, τη Εκκλησία δαδουχείς, το φέγγος της ευσέβειας. Και νυν απαύστως δυσώπει, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.