Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ