Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Σήμερα 06/05/2020 εορτάζουν:Δίκαιος Ιώβ ο Προφήτης... Οσία Σοφία η εν Κλεισούρα ασκήσασα...

Χριστὸς Ἀνέστη!

Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

6 Μαΐου 2020

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θεῖον βλάστημα, τῆς Βοιωτίας, ἔμπνουν ὄργανον, τῆς ἐγκράτειας, ἀνεδείχθης Σεραφεὶμ ἀξιάγαστε, σὺ γὰρ Ὅσιων βαδίσας τοὶς ἴχνεσιν, ἀρτιφανῶς ἐν τῷ κόσμῳ ἐξέλαμψας, Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.