Παρασκευή 1 Μαΐου 2020

π. Σάββας Αχιλλέως: Δεν μπορείς πλέον να κάνεις οτιδήποτε και μάλιστα αύριο θα τους πει: «Ελεύθεροι είστε να μπαίνετε να ψωνίζετε σε δευτερόλεπτα». (π. Σάββας Αχιλλέως)

"Προειδοποιεί ο Θεός: «Προσέχετε μην πλανηθείτε». Τελείωσε εκεί…. δεν μπορείς πλέον να κάνεις οτιδήποτε και μάλιστα αύριο θα τους πει: «Ελεύθεροι είστε να μπαίνετε να ψωνίζετε σε δευτερόλεπτα». (π. Σάββας Αχιλλέως) 
Συμβουλές για το σφράγισμα - Πατὴρ Σάββας Ἀχιλλέως