Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

Άγιο Ποτήριο και μολυσματικότητα, Μέρος 2ο - π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

 
https://www.youtube.com/watch?v=wnxt79EK62I&ab_channel=%CE%88%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B5%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD