Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ιδού σκοτία και πρωί | Εωθινό Ζ΄ | Ελ. Γεωργιάδη | "Αντιφωνικό Μέλος"

 https://www.youtube.com/watch?v=V1FxrBrkHaI&ab_channel=%C2%A9PCMVideo.WebTV.gr