Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

Μαρτυρία για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες από την κόρη του π. Ιωάννη Καλαΐδη
https://www.youtube.com/watch?v=CCEI-eeiuoc&ab_channel=GrigoriosGortsos