Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

ΠΕΡΙ ΙΕΡΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ!

 

γέροντας Γαβριήλ,...διακοπή μνημόνευσης και κανόνεςhttps://www.youtube.com/watch?v=wsx4A-kps1Q&ab_channel=simonagiagi