Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

Το τέρας του καρνάβαλου και τα ζύγια του

Το τέρας του καρνάβαλου και τα ζύγια του

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου