Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ!


Image result for δωρο κορανι
Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει:

<<Δύο εχθροί όταν συμφιλιώνονται στέλνουν δώρα ο ένας στον άλλο.

Η ανταλλαγή των δώρων είναι βεβαίωση της συμφιλιώσεώς τους>> .