Σάββατο 1 Ιουνίου 2019

Καλλιρρόη Παντελίδου, Εισήγηση στην Επιστημονική ημερίδα "Φύλο και Ταυτότητα: Μία διεπιστημονική προσέγγιση" (28/5/2017)


Εισήγηση στην Επιστημονική ημερίδα "Φύλο και Ταυτότητα: Μία διεπιστημονική προσέγγιση" (28/5/2017) - Καλλιρρόη Παντελίδου, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

«... κυρίες και κύριοι…

Κάθε άνθρωπος έχει ορισμένες ιδιότητες ή αλλιώς καταστάσεις φυσικού προσώπου που τον εξατομικεύουν, δηλαδή τον διακρίνουν από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Τέτοιες ιδιότητες είναι το όνομα, το φύλο, η ιθαγένεια, η συγγένεια, η κατοικία και η ηλικία.

Το φύλο λοιπόν θεωρείται σημαντικό στοιχείο της εξατομίκευσης του ανθρώπου. Έχει σημασία για τις έννομες σχέσεις, δηλαδή για τις σχέσεις (που έχουνε) που είναι τόσο σημαντικές για το Δίκαιο ώστε να ρυθμίζονται απ’ αυτό. Υπάρχουν καταστάσεις όπως η συγγένεια που ρυθμίζονται διαφορετικά, αναλόγως φύλου. Από την άλλη μεριά διακρίσεις εξαιτίας φύλου δεν επιτρέπονται, δηλαδή τα φύλα είναι διαφορετικά αλλά ίσα. Για το λόγο αυτό θα τονιστεί στη συνέχεια η σπουδαιότητα του φύλου και της ισότητας των φύλων στις έννομες σχέσεις αλλά και η σημασία της διαφορετικότητας που δεν σημαίνει αναγκαστικώς ανεπίτρεπτη διάκριση και έλλειψη σεβασμού. Εάν η σημασία του φύλου είναι τόσο μεγάλη ερωτάτε πόσο απαραίτητη είναι η σταθερότητα και το αμετάβλητο του φύλου. Με το τελευταίο συνδέεται και το τελευταίο Σχέδιο Νόμου στο οποίο θα ασκηθεί και σχετική κριτική διότι αυτός είναι ο σκοπός της δημόσιας διαβούλευσης…» (2:31)