Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Επιστολές Αγίου Θεοδώρου Στουδίτου

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Επιστολές Αγίου Θεοδώρου Στουδίτου (10- 8 -2017 )

Η παρηγορητική παρουσία του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, μέσα από τις επιστολές του, στον αγώνα ομολογίας απέναντι στην αίρεση του οικουμενισμού.