Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Σήμερα 23/02/2019 εορτάζουν: Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης Αγία Γοργονία, αδελφή του ...Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

23 Φεβρουαρίου 2019

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Τήν κλῆσιν τοῖς ἔργοις σου, ἐπισφραγίσας σοφέ, ἐλαία κατάκαρπος, ὤφθης ἐν οἴκῳ Θεοῦ, Πολύκαρπε ἔνδοξε∙ σύ γαρ ως Ἱεράρχης, καί στερρός Ἀθλοφόρος, τρέφεις τήν Ἐκκλησίαν, λογικῇ εὐκαρπίᾳ, πρεσβεύων Ἱερομάρτυς, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.