Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

Οι όροι "Εγκεφαλικός θάνατος" και "πτωματικοί δότες" είναι κατασκευασμένοι...

ΣΧΟΛΙΟ: Οι όροι "Εγκεφαλικός θάνατος" και "πτωματικοί δότες" είναι κατασκευασμένοι. Ο εγκεφαλικά νεκρός δεν είναι νεκρός αλλά ζωντανός. Οι πτωματικοί δότες δεν είναι νεκροί αλλά ολοζώντανοι. Από αληθινά νεκρούς τα όργανα είναι άχρηστα! Ο διάβολος ως ανθρωποκτόνος έστησε απ' την αρχή του κόσμου την παγίδα της έκτρωσης των βρεφών και στο τέλος του κόσμου παγιδεύει τους άπιστους και άθεους στο φόνο ανθρώπων που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους λόγο προσωρινής παράλυσης τμήματος του εγκεφάλου!

ΠΡΟΣΟΧΗ: «Οἱ μεταμοσχεύσεις ὀργάνων ξεκίνησαν στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 60. Εἶχαν ὅμως τότε νὰ ἀντιμετωπίσουν δυὸ σοβαρὰ προβλήματα.
Ἀφ’ ἑνὸς τὰ ὄργανα ἀπὸ ὄντως νεκροὺς ἦταν ἀκατάλληλα καὶ μὴ λειτουργοῦντα μεταμοσχευόμενα καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἡ ἀφαίρεση ἀνθρωπίνων ὀργάνων πρὶν ἀπὸ τὴν διαπίστωση τοῦ θανάτου ἦταν πράξη ποινικὰ κολάσιμη.

Γιὰ τὴ συνέχιση τῶν μεταμοσχεύσεων ἔπρεπε νὰ βρεθεῖ μία λύση καὶ ἡ λύση βρέθηκε μὲ τὴ μετάθεση τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ θανάτου σὲ χρονικὴ στιγμὴ πρὶν ἀπὸ τὴν ὁριστικὴ παύση τῆς λειτουργίας τοῦ ὀργανισμοῦ. Ἡ ad hoc ἐπιτροπὴ  τῆς ἰατρικῆς σχολῆς τοῦ Harvard  ταύτισε τὸ μὴ ἀναστρέψιμο  κῶμα, ποὺ εἶναι κατάσταση ζωῆς, μὲ τὸν θάνατο καὶ δημιούργησε τὸ 1968 τὴν ἔννοια τοῦ ΕΘ.
Τὰ ὅσα διαμείφθηκαν στὴν ἐπιτροπὴ αὐτή, τὰ γνωρίζουμε σήμερα μὲ κάθε λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν διεξοδικὴ ἔρευνα τῆς Mita Giacomini , στὰ ἀρχεῖα τῆς ἐπιτροπῆς αὐτῆς , ποὺ δημοσιεύθηκε τὸ 1997 (1).Στὸν ἐπίλογο τοῦ ἄρθρου της  ἡ Giacomini παρατηρεῖ: « τὰ κριτήρια τοῦ ΕΘ δὲν δημιουργήθηκαν μόνο ἀπὸ τὰ φυσικὰ χαρακτηριστικά τοῦ νεκροῦ ἤ ἀπὸ τὶς δυνατότητες τῶν διαγνωστικῶν καὶ ὑποστηρικτικῶν τεχνολογιῶν. Τὰ ἐγκεφαλικὰ νεκρὰ ἄτομα ἔπρεπε νὰ δημιουργηθοῦν, νὰ ἀναγνωρισθοῦν, νὰ περιγραφοῦν καὶ νὰ ὁρισθοῦν, μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῶν κριτηρίων τοῦ ΕΘ. Ὁ ΕΘ ἦταν ἕνα κοινωνικὸ καὶ κλινικὸ κατασκεύασμα».»  (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, FACS Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητὴς Χειρ/κῆς ΕΚΠΑ τ. Συν/τής Δ/τής Χειρουργὸς ΕΣΥ Νοσοκομεῖο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»)

Πώς θα γίνεις δωρητής οργάνων στην Ελλάδα

Πώς θα γίνεις δωρητής οργάνων στην Ελλάδα

Τον τρόπο και τις τεχνικές λεπτομέρειες της θετικής ή αρνητικής δήλωσης προσφοράς οργάνων καθορίζει νέα απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.


Όπως προβλέπει η απόφαση, κάθε ενήλικος πολίτης μπορεί να εκφράσει τη βούλησή του για τη δωρεά ενός ή περισσοτέρων οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση, συμπληρώνοντας τη σχετική δήλωση με την οποία εγγράφεται στο ενιαίο εθνικό μητρώο δωρητών, που τηρείται στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).
Τα όργανα και οι ιστοί για τα οποία ο δωρητής έχει εκφράσει τη βούλησή του να μην προσφέρει, αποκλείονται από τη διαδικασία δωρεάς.
Αντίστοιχα, οι ενήλικοι πολίτες έχουν δυνατότητα να εκφράσουν την αντίθεση τους στη δωρεά οργάνων, με σχετική δήλωση και εγγραφή στο «μητρώο αρνητών».
Ανά πάσα στιγμή, κάθε πολίτης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το ένα ή το άλλο μητρώο. Εάν διαγνωστεί εγκεφαλικός θάνατος και δεν υπάρχει εγγραφή σε κανένα μητρώο, την απόφαση για δωρεά οργάνων λαμβάνει η οικογένεια.
Όσοι είχαν δηλώσει δωρητές οργάνων παλιότερα (με βάση το σχετικό νόμο του 1999) θα πρέπει να ανανεώσουν τη δήλωσή τους, καθώς το παλιό μητρώο παύει να ισχύει.

Αρνητικό ρεκόρ

Η δωρεά οργάνων έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αφού οι μεταμοσχεύσεις ακολουθούν σταθερά πτωτική πορεία. Η φετινή χρονιά μάλιστα θεωρείται ότι θα κλείσει με αρνητικό ρεκόρ.
Το πρώτο εξάμηνο του 2018 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα μόλις 66 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων – 40 από πτωματικούς δότες και 26 μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντες δότες.

Οι αριθμοί αντιστοιχούν την πενιχρή αναλογία 1,5 δότης ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Το 2017 η αναλογία είχε διαμορφωθεί σε 6,1 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού.
Την ίδια ώρα, ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 18 δότες για κάθε εκατομμύριο πληθυσμού.
https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/371256/pos-tha-gineis-doritis-organon-stin-ellada