Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐπιστημονικόν Συμπόσιον περί τῆς ἀνθρωπίνης δουλείας 
Τό διήμερον, 6-7 Φεβρουαρίου, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, διωργάνωσεν ἐπιστημονικόν Συμπόσιον
ἐν ξενοδοχείῳ τῆς Πόλεως μέ θέμα τήν σύγχρονον δουλείαν, τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καί τῆς Α. Χάριτος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας καί Πριμάτου πάσης Ἀγγλίας κ. Justin Portal Welby, Οἵτινες καί ὡμίλησαν καταλλήλως, καί τῇ συμμετοχῇ πολλῶν Καθηγητῶν ἐκ διαφόρων Πανεπιστημίων τῆς Τουρκίας καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καί ἐκπροσώπων τοῦ Ο.Η.Ε., τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν κ. ἄ. . 
Κατ᾿ αὐτό ἀνεγνώσθη Μήνυμα τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Mevlüt Çavuşoğlu. Παρέστησαν μέλη τῆς ἐν τῇ Πόλει Σεβ. Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ἐκπρόσωποι τῶν Σοφολ. Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας καί Μουφτῆ τῆς Πόλεως, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Judith Slater, Γεν. Πρόξενος τῆς Μ. Βρεταννίας, ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων ἐνταῦθα Χριστιανικῶν Δογμάτων καί ἄλλοι ἐπίσημοι.
Ἐν τῷ τέλει τῶν συνεδριῶν ἡ Α. Θ. Παναγιότης καί ἡ Α. Χάρις ὑπέγραψαν Κοινήν Δήλωσιν, δι᾿ ἧς καταδικάζουν τό φαινόμενον τῆς ἀνθρωπίνης δουλείας καί τῆς ποικίλης ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. 
Τό ἑσπέρας παρετέθη ἐπίσημον δεῖπνον, κατά τό ὁποῖον ἀντηλλάγησαν προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου.