Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΓΥΝΑΙΚΑ! "ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΖΙ" Ο ΘΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ "ΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ", ΔΗΛ. ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ!


Συμεών ο Νέος Θεολόγος


Έκδοση Ι. Μονής Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, Κάλαμος Αττικής.Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου: Βίβλος των Ηθικών Λόγος Α΄. Κεφάλαιο γ': Περί της του Λόγου Σαρκώσεως καί κατά τίνα τρόπον δι’ υμάς εσαρκώθη.

ΠΗΓΗ: "ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ" [http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/symeon_logosarx.html